Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Tabiś"

Właściwa diagnostyka zawilgocenia budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji DOI:10.15199/33.2018.03.22


  Występowanie nadmiernej wilgoci w budynkach wpływa na: redukcję właściwości termoizolacyjnych materiałów, zwiększenie ich masy, zmniejszenie trwałości i wytrzymałości, pogorszenie parametrów akustycznych, powstanie zmian mykologicznych oraz wpływa negatywnie na klimat panujący w budynkach. Zapewnienie zatem odpowiedniej blokady przed wnikaniem wilgoci jest kwestią kluczową przy budowie, a szczególnie przy hydrorenowacji obiektów. Materiały budowlane, oprócz zapewnienia odpowiednich parametrów wytrzymałościowych, powinny charakteryzować się także bardzo dobrą izolacyjnością termiczną oraz akustyczną. Z tego powodu na rynku oferowane są w zdecydowanej większości materiały porowate. Wielkość poszczególnych porów i ich rozmieszczenie, czyli geometria porów, ma decydujący wpływ na kapilarne podciąganie wilgoci, paroprzepuszczalność oraz właściwości sorpcyjne. Im większa porowatość materiału, tym wyższa zdolność do absorpcji wody. Nie tylko wielkość porów ma wpływ na to, czy materiał będzie wykazywał zdolność do kapilarnego transportu wilgoci. Istotne znaczenie ma także ich kształt. W materiałach murowych porowatość może wynosić nawet do 80%. Kapilarna absorpcja wody jest głównymmechanizmem transportu wilgoci w murze [1, 2]. Usuwanie zawilgocenia elementów budowlanych ściśle związane jest z przyczyną jego powstania, dlatego tak ważna jest diagnostyka prac w remontowanych obiektach. Przy opracowaniu technologii renowacyjnych należy szczególną uwagę poświęcić wstępne[...]

 Strona 1