Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Sierecka-Nowakowski"

Materiał budowlany jako cecha przestrzeni miasta i świadectwo epoki na przykładzie Łodzi DOI:10.15199/33.2018.09.26


  "Miasto jako miejsce jest ośrodkiem znaczeń par excellence. Ma bardzo wiele wyrazistych wizualnie symboli. Co ważniejsze samo jest symbolem" [9]. Upadek cywilizacji przemysłowej (transformacja gospodarcza) pozostawił ogromne dziedzictwo kulturowe reprezentowane przez struktury urbanistyczno-architektoniczne pozbawione pierwotnej funkcji. Są to nie tylko zespoły zabudowy fabryczno- -technicznej, ale niejednokrotnie całe układy przestrzenne tworzące "miasta"wmieście,wjednoznacznej technice budowlanej. Dostosowanie tych zespołówdowspółczesnychwarunkówi potrzeb jest trudne, a ich zagubieniemożemieć negatywne znaczenie dla indywidualnego charakteru całegomiasta.Miasto powinno być oceniane wg jego wartości materialnych i przestrzennych, ale w przełożeniu na społeczne kategorie i następstwa, jakie za sobą pociąga.Charakterystyka kulturowychwartościmiasta dotyczy jego części architektonicznej i symbolicznej, do których zaliczamy materiały budowlane. Reprezentują je zarówno poszczególne budowle, jak i zespoły urbanistyczne, a także całe dzielnice imiejski krajobraz.Wartości kulturowemiasta są symbolicznym odzwierciedleniem społeczeństwa, w którym żyją ludzie i miejsca, jakie w nim zajmują [10]. [...]

 Strona 1