Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław Haducha"

Sieci neuronowe jako narzędzie wyszukujące źródło pochodzenia benzyn silnikowych DOI:10.15199/62.2018.11.5


  Postawione w Unii Europejskiej cele ograniczania emisji zanieczyszczeń z sektora transportu zakładają stałą konieczność oceny realizacji tego zadania przez poszczególne kraje europejskie. Ustawa1) wdrażająca postanowienia dyrektywy2) określa, że paliwa wprowadzane do obrotu powinny spełniać wymagania jakościowe ustanowione w dyrektywie2) w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Z teoretycznego punktu widzenia jest to słuszne i ze wszech miar celowe. Jednak praktyczne przestrzeganie tej ustawy jest utrudnione przez fakt, że jakość paliw obniżają działania "szarej strefy", która ciągle dostarcza na rynek substytuty paliw, wykorzystując produkty niepełnowartościowe lub wytworzone w sposób nielegalny, z ominięciem systemu podatkowego. W celu zwalczenia tej prawnej, gospodarczej i środowiskowej patologii od wielu lat podejmuje się próby identyfikacji źródeł pochodzenia paliw silnikowych pojawiających się na polskim rynku oraz stworzenia systemu bazującego na narzędziach sztucznej inteligencji (sieci neuronowe), wspomagającego te prace. Na rynku paliw płynnych od lat istnieje poważny problem z występowaniem "szarej strefy"3). Nieuczciwa konkurencja i niemoc organów państwowych powodowały przez wiele lat ogromne straty finansowe i jakościowe. Po 2016 r. rozpoczęto działania4) mające na celu uszczelnienie systemu podatków związanych z obrotem paliwami (VAT, akcyza). Nie wykluczało to jednak niebezpieczeństwa pojawienia się na rynku substytutów tych paliw, gorszej jakości. Z wieloletnich obserwacji rynku paliw ciekłych wynika, że "szara strefa" potrafi przystosować się do nowych warunków, co może wskazywać na to, że ma dostęp do wiedzy specjalistycznej, która pozwala jej uzyskiwać paliwa spełniające wymagania określane przez najczęściej badane standardowe parametry, co niestety nie oznacza jednak, że są to paliwa pełnowartościowe. W celu całkowitego ukrócenia procederu fałszowania paliw należało zatem, oprócz znakowania paliw i działa[...]

 Strona 1