Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander ŁABUDZIŃSKI"

Synteza sygnałów radarowych o obniżonym poziomie czasowych listków bocznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono algorytm syntezy sygnałów radarowych o złożonej strukturze wewnątrzimpulsowej, o obniżonym poziomie czasowych listków bocznych. Algorytm wykorzystano do syntezy impulsowych sygnałów z nieliniową modulacją częstotliwości z wykorzystaniem okna parametrycznego Kaisera. Przedstawiono wyniki w postaci charakterystyk syntetyzowanych sygnałów oraz ich funkcje autokorelacji. Przedstawiony algorytm pozwala zyskać 1-2dB stosunku sygnału do szumu w porównaniu do sygnału LFM z obróbką wagową. Abstract. To meet the requirement of modern radar, a kind of NLFM signal is designed in this paper based on the stationary-phase concept and Kaiser window function. The algorithm to synthesize NLFM signal is presented. To achieve low autocorrelation sidelobe level without applying weighting function, Non-Linear Frequency Modulation (NLFM) signal has been investigated. Discussed algorithm cause Signal-to-Noise Reduction (SNR) gain, typically by 1 to 2 dB, in comparison with LFM signal with window tapering. (Radar signal synthesis with time sidelobes reduction). Słowa kluczowe: sygnały radarowe, metoda stacjonarnej fazy, okno Kaisera. Keywords: radar signals, stationary-phase concept, Kaiser window function. Wstęp W radiolokacji stosowane są połączone techniki syntezy sygnałów złożonych oraz kompresji impulsów, które pozwalają na osiągnięcie wysokiej rozdzielczości odległościowej, bez konieczności skracania czasu trwania impulsu i tym samym redukcji jego potencjału energetycznego. Struktura czasowo-częstotliwościowa sygnału sondującego, która jest pochodną zastosowanej modulacji wewnątrzimpulsowej, określa podstawowe parametry i właściwości radaru, takie jak potencjalną rozdzielczość odległościową, odporność na zakłócenia bierne [1] oraz wrażliwość sygnału echa na efekt Dopplera [6]. Podstawowym rodzajem modulacji stosowanym w złożonych sygnałach radarowych jest liniowa modulacja częstotliwości LFM (Linear Frequency Modulation). Wła[...]

 Strona 1