Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Babiak"

Pianobeton w budownictwie komunikacyjnym DOI:10.15199/33.2018.03.32


  Pianobeton, opatentowanyw1923 r., jest klasyfikowany jako beton lekki o większej niż 20% objętości porów powietrza w zaczynie cementowym, wytworzonych w wyniku zastosowania odpowiedniego środka pianotwórczego (syntetycznego lub proteinowego) [15]. Skład pianobetonu może być tak zaprojektowany, by wykazywał kontrolowaną małą wytrzymałość, dobre właściwości termoizolacyjne, dużą nośność, awrazie koniecznościmógł być ponownie zastosowany, co jest szczególnie użyteczne w budownictwie komunikacyjnym. Pianobeton charakteryzuje się dobrą płynnością, samozagęszczalnością, zdolnością do samopoziomowania, stabilnością wymiarową i niewielką gęstością. Zastosowanie pianobetonu w infrastrukturze technicznej i obiektach mostowych Zastosowanie pianobetonu w budownictwie długo ograniczało się wyłącznie do elementów ściennych, izolacji termicznej i akustycznej oraz niekonstrukcyjnychwypełnień wolnych przestrzeni (np. nad kolektorami w wykopach) [3], ale rozwój chemii budowlanej (dodatków i domieszek), a także urządzeń do produkcji, przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania tymmateriałem[5, 6, 11 ÷ 14]. Pianobeton jest stosowany do wypełniania pustych przestrzeni, np. powstałych wskutek trzęsienia ziemi, starych rur kanalizacyjnych, przestrzeni międzyrurowej instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz przy studzienkach kanalizacyjnych. W Polsce zastosowano go m.in. podczas budowy nowej sieci kanalizacyjnej w Głogowie. Wykopy wypełniono pianobetonem, na którymwykonano drogę [3]. Takie rozwiązanie zapobiega osiadaniu i rozszczelnianiu instalacji, awkonsekwencji poprawia jej trwałość, co z kolei ogranicza koszty remontów/przebudowy. Skrócony zostaje również czas wykonywania prac, a tym samym wyłącz[...]

 Strona 1