Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej ANTAL"

Zwarcia zwojowe w uzwojeniu stojana silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim DOI:10.15199/48.2018.09.25

Czytaj za darmo! »

Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (line-start permanent magnet synchronous motor - LSPMSM) mogą w niezbyt odległej przyszłości zastąpić powszechnie stosowane silniki indukcyjne klatkowe. W porównaniu z silnikami indukcyjnymi mają zdecydowanie wyższą sprawność i współczynnik mocy [2, 3, 4], lecz również wyższy koszt wytworzenia, bardziej odkształcone pole magnetyczne i trudny rozruch. Ze względu na duże wartości sprawności i współczynnika mocy energochłonność silnika LSPMSM jest znacznie mniejsza niż indukcyjnego. Moc znamionowa silnika LSPMSM wyznaczona z prób termicznych, jest o 25% większa od mocy znamionowej silnika indukcyjnego o tej samej wielkości mechanicznej. Inaczej mówiąc LSPMSM jest maszyną o mniejszych energochłonności i materiałochłonności. Trudny rozruch silnika uruchamianego bezpośrednio wynika z momentu wytwarzanego przez magnesy trwałe podczas rozruchu. Zmniejsza on moment wytwarzany przez klatkę rozruchową, powoduje oscylacje prędkości i zwiększa wartości prądów stojana podczas rozruchu. Wydłuża również czas rozruchu. Może to w konsekwencji doprowadzić do uszkodzeń, a w wyniku ich rozwoju nawet do rozmagnesowania magnesów. W silnikach indukcyjnych elektryczne uszkodzenie uzwojenia stojana to, po mechanicznym uszkodzeniu łożyska, najczęściej występujący defekt. Przyczyną takiego uszkodzenia jest zazwyczaj degradacja izolacji uzwojenia spowodowana trudnymi warunkami pracy bądź długim czasem eksploatacji silnika. Możliwe rodzaje uszkodzeń to zwarcia zwojowe, zwarcia cewek, zwarcia międzyfazowe i zwarcia doziemne. Największe zainteresowanie budzą zwarcia zwojowe, bo w fazie początkowej są trudno zauważalne a ich działanie lokalne jest bardzo destrukcyjne. Ciekawe wyniki uzyskano z analizy polowoobwodowej uszkodzonych silników indukcyjnych [1]. Użyte do obliczeń modele polowo-obwodowe zostały zweryfikowane pomiarowo co pozwala uważać uzyskane wyniki za bardzo wiaryg[...]

 Strona 1