Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Piątek-Hnat"

Palność wybranych silikonowych klejów samoprzylepnych DOI:10.15199/62.2018.7.23


  Silikonowe kleje samoprzylepne (Si-PSA) to grupa klejów na bazie wielkocząsteczkowych polimerów, charakteryzująca siędobrą adhezją, kohezją i kleistością oraz spełniająca wymogi przemysłowe. Cechuje je doskonała adhezja do materiałów dehezyjnych o niskiej energii powierzchniowej oraz dobre właściwości użytkowe w podwyższonych temperaturach. Wykazują one dużą elastyczność, małe napięcie powierzchniowe, doskonałą stabilność termiczną oraz transparentność dla promieniowania UV oraz dużą odporność chemiczną i na warunki atmosferyczne. Kleje Si-PSA są używane do specjalnych zastosowań1-3). Samoprzylepne kleje (w tym Si-PSA) wchodzą w skład tworzyw polimerowych zaliczanych do najbardziej rozpowszechnionych materiałów syntetycznych i znajdują wszechstronne zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwie domowym. Niejednokrotnie "wąskim gardłem" dla zastosowań klejów jest ich palność, będąca wypadkową kilku cech związanych z właściwościami dymotwórczymi i termokinetycznymi, które to właściwości przekładają się bezpośrednio na możliwość zastosowania materiałów. Materiały samoprzylepne, zwłaszcza na bazie polimerów węglowych, są często modyfikowane pod względem ogniochronności, przy czym szczególną uwagę kładzie się na takie właściwości użytkowe, jak adhezja, kohezja oraz kleistość4-6). W pracy opisano palność wybranych samoprzylepnych klejów silikonowych. Kryterium doboru do badań palności Si-PSA były najlepsze właściwości użytkowe (adhezja, kohezja, kleistość) kompozycji określone na podstawie wcześniejszych badań1-3). Dla tych próbek określono term[...]

 Strona 1