Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata MALINOWSKA"

Zintegrowana trójkątna antena dla technologii UWB DOI:10.15199/48.2018.09.08

Czytaj za darmo! »

System komunikacji ultra szerokopasmowej (ang. Ultra WideBand, UWB) ) oparty jest na generacji i wysyłaniu krótkotrwałych impulsów, w których zawarte są dane cyfrowe. Sygnał UWB charakteryzowany jest tym samym przez bardzo szerokie pasmo (w dziedzinie częstotliwości) lub ultrakrótkie impulsy rzędu kilkudziesięciu pikosekund (w dziedzinie czasu). Dynamiczna popularność i ogromne zainteresowanie ośrodków naukowych systemami UWB, rozpoczęła się w roku 2002, kiedy to Federalna Komisja Komunikacji (ang. Federal Communications Commission, FCC), która jest agencją regulującą zasady wykorzystania częstotliwości radiowych dla celów związanych z komunikacją, przydzieliła wolne od licencji widmo dla celów przemysłowych i naukowych. Taka decyzja spowodowała otwarcie wachlarza możliwości w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej i obrazowania mikrofalowego [7,12,14,17]. Wraz z rozwojem systemów UWB, wyłoniły się wyzwania związane z projektowaniem anten. Pojawiło się wiele kwestii dotyczących na przykład parametrów materiałowych podłoża, czy sposobu dostarczania sygnału do promiennika. W szczególności przyjęto [11], że antena jako jeden z kluczowych elementów systemu UWB powinna umożliwić wypełnienie podstawowych kryteriów systemowych:  pasmo od 3.1 GHz do 10.6 GHz, w którym antena zapewnia wysoką sprawność oraz posiada prawie dookólne charakterystyki promieniowania;  możliwość transmisji krótkotrwałych impulsów z minimalnymi zniekształceniami w zakresie częstotliwości pracy. Projektowanie anten dla systemów UWB W literaturze, od 2002 roku można znaleźć wiele struktur antenowych zdolnych do zapewnienia ultra szerokiego pasma oraz "quasi" dookólnych charakterystyk promieniowania [5,13,16,19]. Problemem jest jednak zarówno konfiguracja przestrzenna tych propozycji, jak również ich stosunkowo duże rozmiary (konieczna jest miniaturyzacja). Tego typu anteny nie nadają się do integracji ze współczesnymi konstrukcjami modułó[...]

 Strona 1