Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Kluk"

Badania biodegradacji odpadów wiertniczych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi DOI:10.15199/62.2018.10.7


  Górnictwo naftowe eksploatuje cenne, nieodnawialne zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej, a także wytwarza odpady, powodując trudno odwracalne zmiany w środowisku naturalnym. Odpady wiertnicze pochodzące z wierceń prowadzonych przed 50-60 laty deponowano w dołach urobkowych. Zawierały one oprócz urobku skalnego składniki płuczki (najczęściej bentonit) i ropę z nawierconych warstw roponośnych oraz ziemię, którą dodawano podczas wstępnych zabiegów ich likwidacji. Wysoka zawartość zanieczyszczeń ropopochodnych (70-200 g/kg s.m.) w odpadach wiertniczych zdeponowanych w starych w dołach urobkowych stwarza duże trudności podczas prowadzenia prac bioremediacyjnych. Z tego względu przyjęto, że koncepcja technologiczna oczyszczania odpadów będzie oparta na etapowej realizacji kolejnych procesów oczyszczania, pozwalających na stopniowe obniżanie poziomu zanieczyszczeń ropopochodnych, co umożliwia sukcesywne wprowadzanie kolejnych metod coraz głębszego oczyszczania skażonego terenu1). Na dołach urobkowych z tego okresu prowadzono wstępne zabiegi zmierzające do ich likwidacji poprzez zmieszanie odpadu wiertniczego z ziemią lub torfem. Pod względem chemicznym odpady te stanowią zróżnicowane, wieloskładnikowe układy, które podczas deponowania i prowadzenia wstępnych procesów oczyszczania uległy zmianom. Istotnym parametrem określającym zachodzące zmiany w składowanych odpadach jest obecność zanieczyszczeń ropopochodnych, które starzeją się wskutek przebiegu wielu procesów, m.in. odparowania, rozpuszczania, transportu substancji rozpuszczalnych w wodzie, biodegradacji2-5). Rekultywacja zestarzałych odpadów pochodzących ze starych dołów urobkowych należy do kluczowych problemów ekologicznych, 97/10(2018) 1667 Mgr inż. Dorota KLUK jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Pracuje na stanowisku starszego specjalisty badawczo- technicznego w Zakładzie Technologii Eksploatacji Płynów Złożowych Instytutu Nafty i Gazu - Pańs[...]

 Strona 1