Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian BANASZEK"

Możliwości prawne i techniczne wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego "Bielik" w zastosowaniach geodezyjnych i quasigeodezyjnych DOI:


  Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) "Bielik" zaprojektowany i produkowany przez polską firmę Dron House S.A. z siedzibą w Warszawie należy do grupy multiwirnikowców - tzw. quadrokopterów - czyli statków wyposażonych w 4 wirniki.Wykonywanie lotów "Bielikiem" w Polskiej przestrzeni powietrznej w szczególności uregulowane jest przez Ustawę z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. 2016 poz. 605) oraz dwa podstawowe akty wykonawcze: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. 2013 poz. 440 z późn. zm.). 2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. 2013 poz. 664). Polska przestrzeń powietrzna Art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze pozwala na wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w polskiej przestrzeni powietrznej, czyli przestrzeni nad polskim obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym oraz w przestrzeni nad wodami pełnego morza Bałtyckiego, w której na podstawie umów międzynarodowych działają polskie służby ruchu lotniczego. Polska przestrzeń powietrzna dzieli się na przestrzeń powietrzną: ??kontrolowaną - w której wyróżniamy klasy C, D, w której zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego oraz służby alarmowa i informacji powietrznej;??niekontrolowaną - klasy G, w której zapewniana jest służba alarmowa oraz służba informacji powietrznej. Wykonywanie lotów innych niż rekreacyjne i sportowe Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 roku wszystkie loty komercyjne (inne niż rekreacyjne lub sportowe) wymagają od Operatora BSP posiadania Świadec[...]

 Strona 1