Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Tomaszewicz"

Oddziaływanie obciążeń stałych i zmiennych w czasie na elewacyjną warstwę fakturową w systemie OWT-67/N DOI:10.15199/33.2015.01.14


  Tematem artykułu jest wpływ obciążeń stałych i zmiennych w czasie na ściany trójwarstwowe budynków w systemie OWT-67/N. Problem ten dotyczy przede wszystkim zewnętrznej elewacyjnej warstwy fakturowej, która jest narażona na oddziaływanie atmosferycznych czynników zewnętrznych. Do najbardziej destrukcyjnych należy zaliczyć siłę ssania wiatru oraz obciążenie temperaturą.Wartykule zebrano wymienione obciążenia elewacyjnejwarstwy fakturowej, stworzonomodel obserwacji na podstawie kwadratu łacińskiego z uwzględnieniem analizy wariancji, a następnie wyznaczono funkcję regresji, na podstawie której założonomodel obserwacji.Oceniono również jakość modelu oraz obliczono współczynnik determinacji, który informuje nas o tym, ile procent obserwowanego w próbie zróżnicowania zostałowyjaśnione liniową regresją. Przeprowadzono też alternatywną ocenę jakości modelu oraz próbę optymalizacji modelu. Słowa kluczowe: obciążenia stałe, obciążenia zmienne, warstwa fakturowa, układ krzyżowy budynku, system OWT-67/N.Ważnym aspektem eksploatacji ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych jest wpływ obciążeń na elewacyjną warstwę fakturową. Skutkuje to obniżeniemjej trwałości głównie przez destrukcyjne działanie siły ssania wiatru i obciążenie od temperatury. Zebranie i obliczenie obciążeń oddziałujących na warstwę fakturową Obciążenie od ciężaru własnego. Na podstawie dokumentacji projektowej [1] warstwowych elementów prefabrykowanych dokonano zestawienia masy poszczególnych warstw w płytach (tabela 1). Przyjęto, że 1 m3 betonu waży ok. 2300 kg i określono masę warstw fakturowych poszczególnych płyt: ● płyta ścienna szczytowa - 0,75m3 - 2300 kg = 1725 kg; ● płyta podłużna długa - 0,336m3 - 2300 kg = 772,80 kg; ● płyta podłużna krótka - 0,184m3 - 2300 kg = 423,20 kg; ● płyta klatki schodowej - 0,334m3 - 2300 kg = 768,20 kg; ● płyta balkonowa - 0,298 m3 - 2300 kg = 685,40 kg; Obciążenie od siły ssania wiatru. Sił[...]

 Strona 1