Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Górka"

Wybrane aspekty zarządzania jakością procesu montażu fasad aluminiowo-szklanych DOI:10.15199/33.2018.10.19


  Problematyce zarządzania jakością poświęcono wiele opracowań, zarówno normy serii 9000, np. norma PN-EN ISO 9000:2015 Systemy Zarządzania Jakością - Podstawy i terminologia, jak i pozycje książkowe [1, 3]. Opis narzędzi wykorzystywanych domonitorowania jakości można odnaleźć w literaturze z dziedziny marketingu, zarządzania firmą, inżynierią produkcji czy zasobami ludzkimi [2]. Na ogół odnoszą się one jednak do seryjnej produkcji wyrobu czy kształtowania standardów w przedsiębiorstwie. Realizacja przedsięwzięcia budowlanego wymaga rozwiązywania problemów organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych, społecznych i systemowych w ścisłym związku z technikami i technologiami budowlanymi [5]. Na jakość realizacji przedsięwzięcia budowlanego mają wpływ wszystkie etapy tego procesu. Zgodnie z [8] można wyróżnić trzy etapy: ● I - przygotowanie inwestycji; ● II - realizacja; 1) Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej *) Adres do korespondencji: mgorka@13.pk.edu.pl ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM BUDOWLANYM 66 10 ’2018 (nr 554) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH ● III - użytkowanie (eksploatacja). Wpracy [4] opisano procesy pomocnicze ze sfery dostaw oraz badań i kontroli podstawowych etapów procesu inwestycyjnego. Głównym celem realizacji inwestycji jest wznoszenie obiektów budowlanych bezpiecznych i niezawodnych w całym cyklu ich życia. Złe zarządzanie jakością przez niewłaściwy dobór [...]

 Strona 1