Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Seddik BACHA"

Reducing mismatch losses in grid-connected PV systems by the means of alternative array topologies

Czytaj za darmo! »

Partial shading of photovoltaic (PV) modules can affect a wide variety of plants ranging from utility-sized solar trackers to residential building-integrated PV, resulting in lower energy production yields. The traditional series-parallel interconnection scheme of solar arrays is sensitive to disparate solar irradiation levels on modules of the plant. By using alternative topologies, the effects of unavoidable partial shade can be decreased as will be shown through experimental and simulation results. Streszczenie. Częściowe zacienienie modułów fotowoltaicznych (PV) dotyczą systemów różnej wielkości, począwszy od przemysłowych układów śledzących a skończywszy na domowych układach PV, co powoduje obniżenie wydajności produkcji energii. Tradycyjne systemy szeregoworównoległe połączenia ogniw słonecznych jest wrażliwy na zróżnicowane poziomy napromieniowania słonecznego modułów. Przez zastosowanie zmiennych topologii, skutki nieuniknionego zacienienia można zmniejszyć jak to zostanie wykazane poprzez eksperymenty i wyniki symulacji. (Redukcja strat niedopasowania w sieciowych systemach fotowoltaicznych za pomocą optymalizacji topologii układów połączeń) Keywords: mismatch loss, PV system, grid-connected PV. Słowa kluczowe: straty niedopasowania, system fotowoltaiczny, systemy fotowoltaiczne sieciowe. Introduction The global photovoltaic market has tremendously increased this past year throughout the world accumulating approximately 7.8 GWp at the end of 2007. Certain countries have largely contributed to the expansion of PV generation, especially in Europe, such as Germany and Spain whom account for 73% of the new PV installations throughout the world [1]. In 2007, the Spanish photovoltaic market grew by 450% bringing its total installed PV power to 634 MWp. As can be seen below, the Spanish photovoltaic ownership installation map shows that more than 65% of the grid-connected installations are utility-sized [2]. Most utility-sized inst[...]

 Strona 1