Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Niedostatkiewicz"

Aspekty techniczne przebudowy przekrycia budynku ujeżdżalni koni DOI:10.15199/33.2015.03.13


  W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy możliwości przebudowy układu konstrukcyjnego budynku ujeżdżalni koni w celu przystosowania go do funkcji wysokostandardowego obiektu handlowego - ekskluzywnej małej hali targowej na terenie nowo realizowanego osiedla, którego główną część substancjimieszkaniowej stanowią apartamenty w loftach. Szukano odpowiedzi na pytanie, czy przebudowa układu konstrukcyjnego przekrycia w postaci stalowych wiązarów kratowych będzie możliwa do przeprowadzenia ze względów technologicznych. Słowa kluczowe: remont, modernizacja, przebudowa, ujeżdżalnia koni, ochrona konserwatorska.Analizowany budynek został wybudowany na terenie dawnych koszar wojskowych na początku XX w. z przeznaczeniem na ujeżdżalnię koni. W okresie eksploatacji wielokrotnie zmieniano sposób użytkowania: w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych pełnił funkcję magazynową, w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. warsztatowo-magazynową, a obecnie nie jest użytkowany i został całkowicie wyłączony z eksploatacji (fotografia 1). Budynek został zrealizowany w technologii tradycyjnej: mury grubości 38 cm wykonano z cegły ceramicznej pełnej klasy 75 - 100 (fb = 7,5 - 10,0 MPa) na zaprawie murarskiej marki M1 - M2 (fm = 1,0 - 2,0 MPa). Wewnątrz budynku wydzielono, za pomocą ścian działowych, powierzchnie użytkowe (pomieszczenia socjalne, higieniczno-sanitarne, gospodarcze), które w okresie użytkowania były wielokrotnie przebudowywane. Przekrycie budynku stanowią stalowe wiązary kratowe o rozpiętości równej szerokości budynku i wysokości ok. 620 cm, na których ułożone zostały, w kierunku prostopadłym do dźwigarów, drewniane płatwie o wymiarach w przekroju poprzecznym 23 x 26 cm. Na płatwiach w rozstawie co - 120 cm były drewniane krokwie o wymiarach w przekroju poprzecznym 13 x 16 cm, natomiast na krokwiach pełne deskowanie z desek drewnianych grubości 2,2 cm. Pierwotnie stalowe wiązary wykonano ja[...]

Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w diagnostyce montażu kotew wklejanych DOI:10.15199/33.2015.12.26


  Zalety metody kotwienia za pomocą kotew wklejanych, to nieskomplikowanymontaż, niezbyt duży kosztwporównaniu z innymimetodami orazmożliwość stosowaniawprzypadku podłoży o małej nośności. Natomiast niedoskonałością metody jest konieczność zachowania wysokiego poziomu reżimu technologicznego podczas realizacji prac związanych zmontażem kotew, a przede wszystkim oczyszczania otworu w celu zapewnienia pełnego kontaktu pomiędzy żywicą a materiałem podłoża.[...]

Influence of the thermal modernization of window on transmission heat losses DOI:10.15199/33.2018.08.18


  Window is a subject to conservation protection, as well as its remaining part if the building, is covered by conservation protection or is located in the conservation zone. Depending on the decision of the conservator, conditioned by the requirements of specific regulations in historic buildings, it is possible to completely replace the existing window frame for new one or it is necessary to modernize the existing window frame. The main advantage of this second approach is the fact that a properly renovated window woodwork will not disturb the historic character of the architectural assumptions of the building, and the original windows will testify to the historical value of the object [7, 12].[...]

 Strona 1