Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zuzanna Fyall"

Wpływ zanieczyszczeń kruszywa na trwałość posadzek betonowych DOI:10.15199/33.2018.09.02


  Podczas badania zrealizowanych posadzek betonowych z wierzchnią warstwą z żywicy epoksydowej zaobserwowaliśmy kilka charakterystycznych uszkodzeń. Miały one kształt krateru, w którego wnętrzu widoczne były bardzo słabe ziarna kruszywa rozpadające się pod wpływem nieznacznego nacisku. Część uszkodzeń miała postać "bąbli" z żywicy, pod którymi znajdowały się sproszkowane ziarna kruszywa (fotografia). Cechą charakterystyczną tego typu uszkodzeń jest ich pojawienie się po upływie kilku tygodni, a nawet kilku miesięcy od zakończenia realizacji posadzki oraz rozwój w trakcie eksploatacji trwający wiele miesięcy. Uszkodzenia utrudniają, a czasami wręcz uniemożliwiają eksploatację posadzki zgodnie z przeznaczeniem i pogarszają jej walory estetyczne. Naprawa takich uszkodzeń jest kłopotliwa, a przywrócenie estetycznego wyglądu w przypadku punktowej naprawy wręcz niemożliwe. W celu przywrócenia pierwotnych parametrów użytkowych i estetycznych konieczna jest naprawa całej powierzchni, co wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Analiza wybranych przypadków uszkodzeń posadzki Pierwszą z analizowanych posadzek o powierzchni ok. 10 000 m2 zrealizowano w przemysłowym obiekcie produkcyjnym. Posadzkę wykonano z betonu klasy C30/37 na podłożu gruntowym na warstwie betonu klasy C8/10, na której znajdowały się dwie warstwy folii o grubości 0,2mm.Wierzchnią warstwę posadzki stanowiła żywica epoksydowa o grubości ok. 1,5 mm. Po upływie kilku tygodni od zakończenia realizacji nawierzchni żywicznej zaczęły pojawiać się punktowe odspojenia o średnicy od kilku do ok. 15 mm, a ich liczba systematycznie się powiększała. Odspojeniamiały kształt wypukły o nieznacznej wysokości (nawierzchnia żywiczna nie uległa uszkodzeniu). W trakcie wizji lokalnej, po nacięciu warstwy żywicy w miejscach uszkodzenia, stwierdzono występowanie całkowicie skruszonych ziaren w kolorze szarożółtym (fotografia). Z miejsc występowania uszkodzeń pobrano próbki[...]

 Strona 1