Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Eugeniusz Karol Chyłek"

Ślad środowiskowy i jego znaczenie dla rynku produktów i organizacji DOI:10.15199/65.2018.6.1


  W komunikacie z 2013 r. Komisja Europejska (KE) zasygnalizowała konieczność określenia głównych kierunków rozwoju rynku produktów i organizacji przyjaznych środowisku. Uwzględniając różnorodność procesów produkcji i działania struktur organizacyjnych, dołączono do komunikatu propozycję dwóch metod pomiaru efektywności środowiskowej. Jedna dotyczy oceny środowiskowej produktów, natomiast druga oceny organizacji środowiskowej. Działania te mają przyspieszyć prace nad wprowadzeniem ujednoliconych kryteriów określania śladu środowiskowego produktów i organizacji na terenie Unii Europejskiej. Określenie śladu środowiskowego ma duże znaczenie dla działań gospodarczych przyjaznych środowisku obejmujących wytwarzanie produktów oraz warunki funkcjonowania mikro, małych, średnich i dużych organizacji. W niniejszym artykule przedstawiono uwarunkowania wprowadzenia do obiegu prawnego reguł pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji oraz zasad stosowania metodyk oceny śladu środowiskowego w krajach Unii Europejskiej. Materiałami źródłowymi do podjęcia badań były dokumenty Komisji Europejskiej dotyczące głównych kierunków rozwoju rynku produktów przyjaznych środowisku. Analiza dokumentów obejmująca zagadnienie śladu środowiskowego została przeprowadzona przy uwzględnieniu wniosków z projektu Komisji Europejskiej, którego celem było opracowanie metodologii określenia śladu węglowego produktów. Na potrzebę taką wskazywało podjęcie opracowania bardziej rozległej metodologii oceny wpływu biznesu na środowisko, obejmującej wszystkie aspekty środowiskowe wraz z emisją gazów cieplarnianych. W badaniach wykorzystano metody analizy, w tym analizy elementarnej i porównawczej, oraz syntezy opisowej. ŚLAD ŚRODOWISKOWY Ocena śladu środowiskowego produktów i organizacji bazuje na ocenie cyklu życia (Life Cycle Assessment - LCA), która obejmuje wszystkie lub wybrane elementy związane z pozyskaniem zasobów, transportem, procesem prod[...]

 Strona 1