Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz RAWSKI1"

Logic synthesis strategy for FPGAs with embedded memory blocks

Czytaj za darmo! »

With the evolution of programmable structures, that become more heterogeneous, the process of mapping a design into these structures becomes more and more complex. Modern FPGA chips are equipped with embedded memory blocks that can be used to increase the implementation quality of the design. The paper presents a logic synthesis method based on balanced decomposition that uses the concept of radmissibility to efficiently utilize possibilities provided by memory blocks embedded in modern FPGA architectures. Results presented in this paper prove the effectiveness of proposed approach. Streszczenie. Wraz z rozwojem struktur programowalnych, które mają coraz bardziej heterogeniczną budowę, proces odwzorowania projektowanego systemu w tych strukturach staje się coraz bardziej złożony. Nowoczesne układy FPGA są wyposażone w zagrzebane bloki pamięciowe, które mogą być wykorzystane do zwiększenia efektywności projektowanego systemu. W artykule zaprezentowano metodę syntezy logicznej opartej na dekompozycji zrównoważonej, która wykorzystuje koncepcję r-przydatności w celu efektywnego wykorzystania możliwości oferowanych przez wbudowane bloki pamięciowe. Rezultaty zaprezentowane w artykule potwierdzają skuteczność zaproponowanej metody. (Strategia syntezy logicznej dla układów FPGA z wbudowanymi blokami pamięciowymi) Keywords: logic synthesis, functional decomposition, FPGA, technology mapping, wavelet filters. Słowa kluczowe: synteza logiczna, dekompozycja funkcjonalna, układy FPGA, odwzorowanie technologiczne, filtry falkowe. Introduction The technological advancements in Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) in the past decade have opened new paths for digital systems design engineers. The FPGA maintains the advantages of custom functionality like an ASIC while avoiding the high development costs and the inability to make design modifications after production. The FPGA also adds design flexibility and adaptability with optimal device utiliza[...]

 Strona 1