Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz DOMINIKOWSKI"

Błąd płaszczyzny sterownika rozmytego w inteligentnym układzie automatycznej kontroli wzmocnienia DOI:10.15199/48.2018.09.16

Czytaj za darmo! »

Wejściowe obwody nowoczesnych układów scalonych służące do: pomiaru prądu, napięcia, mocy oraz energii elektrycznej zbudowane są z układów wzmacniaczy operacyjnych pracujących w strukturze równoległej połączone z przetwornikiem analogowo-cyfrowym wysyłającym dane pomiarowe do systemu mikroprocesorowego. Przetwornik wielkości mierzonej (prądu lub napięcia) podłączony jest bezpośrednio do zacisków wejściowych ww. wzmacniacza. Głównym zadaniem tego przetwornika jest obniżenie wartości mierzonej do zakresu wejściowego przetwornika A/C wraz z zapewnieniem izolacji galwanicznej pomiędzy badanym sygnałem po stronie obciążenia, a systemem zbierania danych (mikrokontroler) [1]. Tego typu obwód (zwany dalej - klasycznym) pozwala na dokładny pomiar wielkości mierzonej (prądu lub napięcia), której wartość szczytowa nie zmienia się w sposób dynamiczny w całym zakresie przetwarzania wejściowego układu A/C. Wzmacniacze pracujące w torach wejściowych systemu pomiarowego o dobranym stałowartościowym wzmocnieniu lub cyfrowo zmiennym (układy PGA) w czasie pomiaru sygnałów dynamicznie zmiennych np. takich jak prądy wejściowe trójfazowych napędowych falowników typu DC/AC są nieprzydatne ze względu na pojawiający się duży błąd pomiarowy [2]. Autorzy artykułu zaprojektowali obwód automatycznej kontroli wzmocnienia wykorzystujący sterownik rozmyty pozwalający na polepszenie właściwości metrologicznych systemu pomiarowego. Zadaniem sterownika rozmytego jest wygenerowanie takiej stałej przetwarzania, która zapewnia wzmocnienia dynamicznie zmiennego sygnału mierzonego tak, aby osiągnął górną granicę napięcia referencyjnego przetwornika A/C pracującego na wejściu toru pomiarowego. Na podstawie doświadczenia autorów w dziedzinie sterowania rozmytego w artykule przedstawiono możliwość sposobu minimalizacji błędu płaszczyzny odwzorowującej pracę sterownika rozmytego. Zasadę działanie inteligentnego układu wyznaczania stałej przetwarzania przedstawiono[...]

 Strona 1