Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Świderska"

Wpływ czasu naświetlania lampą LED na właściwości mechaniczne wypełnień stomatologicznych DOI:10.15199/62.2018.7.18


  Początki wypełnień stomatologicznych odnotowuje się w starożytnym Rzymie, gdzie do wypełnienia ubytków stosowany był ołów. Przez wiele lat oprócz niego stosowano również złoto, różne cementy i amalgamat. W II połowie XX w. jako wypełnienia stomatologiczne wprowadzono kompozyty. Materiały te składały się z matrycy polimerowej, wypełniacza oraz związków utwardzających. Cechowała je złożona mikrostruktura. Żywica stosowana jako osnowa polimerowa w kompozytach przeznaczonych na stałe wypełnienia stomatologiczne powinna charakteryzować się dobrymi właściwościami mechanicznymi i małą ścieralnością. Drugim ważnymi czynnikiem decydującym o mechanicznych właściwościach kompozytów jest rodzaj, ilość i postać wypełniacza1-3). Ze względu na sposób utwardzania, materiały kompozytowe do wypełnień stomatologicznych można podzielić na utwardzalne chemicznie oraz światłoutwardzalne. Utwardzanie obecnie używanych w stomatologii materiałów kompozytowych następuje po naświetleniu skupioną wiązką światła o długości fali potrzebnej do zainicjowania reakcji utwardzania. W ma[...]

Studies on temperature changes during polymerization of light-cured dental composite materials Badanie zmian temperatury podczas polimeryzacji światłoutwardzalnych dentystycznych materiałów kompozytowych DOI:10.15199/62.2017.5.40


  Two com. resin-based composites with silorane-and methacrylate-based matrices were photocured at varying light-curing unit and composite type, curing distance and curing time to obs. the temp. changes. The silorane-based composite was cured at significantly higher temp. when compared with the methacrylate-based one. The curing time showed a stronger effect on temp. changes when the light-emitting diode was used as the light source than when halogen lamp was used. Przeprowadzono badania zmian temperatury podczas polimeryzacji dwóch materiałów kompozytowych o różnych matrycach (siloranowej i metakrylanowej) w zależności od rodzaju zastosowanej lampy polimeryzacyjnej, odległości od źródła światła i czasu naświetlania. Temperatura podczas naświetlania materiału Filtek Silorane o matrycy siloranowej była istotnie wyższa od temperatury materiału Filtek P60 o matrycy metakrylanowej. Zaobserwowano też istotnie większy wpływ czasu naświetlania na zmiany temperatury podczas naświetlania lampami LED (light-emitting diodes) niż lampą halogenową. Wśród czynników wpływających na przebieg procesu polimeryzacji znajdują się parametry pośrednio związane z rodzajem materiału kompozytowego, takie jak odcień, grubość utwardzanej warstwy oraz skład samego materiału. Natężenie i długość fali światła, czas naświetlania, wielkość i położenie oraz kierunek końcówki źródła światła to czynniki związane z lampami polimeryzacyjnymi1). Lampy polimeryzacyjne podczas naświetlania mogą powodować wzrost temperatury, który może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia miazgi zęba1, 2). Ryzyko uszkodzenia miazgi zęba wywołanego wzrostem temperatury podczas polimeryzacji wypełnień stomatologicznych jest obiektem badań od wielu lat. Na związane ze wzrostem temperatury niekorzystne zmiany w miazdze zęba mają wpływ takie czynniki, jak odcień i grubość utwardzanej warstwy materiału kompozytowego, jego skład i porowatość3), a także czas naświetlania i grubość zębi[...]

 Strona 1