Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aneta Karasińska"

Jakość fizykochemiczna i mikrobiologiczna lodów oferowanych na rynku DOI:10.15199/65.2018.10.3


  Lody są to produkty otrzymane przez napowietrzenie i zamrożenie mieszaniny składającej się z mleka, śmietanki, cukru, substancji stabilizujących i emulgatorów oraz licznych dodatków smakowo-zapachowych. Polska norma [18] definiuje lody jako produkty otrzymane z emulsji tłuszczu i białka z dodatkiem substancji dodatkowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz produkty otrzymane z mieszaniny wody, cukru i innych substancji, poddane pasteryzacji, zamrożone i przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub po przechowywaniu. Bardziej precyzyjną definicję lodów proponuje IDFA (ang. International Dairy Foods Association) [7] i określa je jako żywność mrożoną, produkowaną na bazie surowców mlecznych, zawierającą co najmniej 10% tłuszczu mlecznego.Polska jest piątym największym producentem lodów we Wspólnocie. W 2017 r. wyprodukowano 295 mln l lodów [8]. Według danych Eurostatu w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. eksport lodów z Polski zwiększył się o 23% do 50,9 tys. t, a jego wartość wyniosła 104 mln euro (21% więcej niż przed rokiem). Największy udział w rynku mają mleczne lody spożywcze, stanowiąc 80-90% całkowitej produkcji lodów. Wyróżnia się 3 główne kategorie lodów: lody impulsowe (sprzedawane pojedynczo na patyku lub rożku), familijne (w dużych opakowaniach rodzinnych) i gastronomiczne (sprzedawane w postaci gałek w restauracjach i gastronomicznych punktach sezonowych). Ze względu na bazę surowcową ? wyprodukowane z tłuszczu mlecznego i białka mlecznego; ?? zawierające dodatkowo tłuszcz roślinny; ?? sorbety powstałe z soków owocowych; ?? oraz lody wodne niezawierające tłuszczu i białka, a składające się z wody, cukru i koncentratów owocowych. Lody mleczne klasyfikuje się również w zależności od stopnia zawartości tłuszczu, wówczas wyróżnia się produkty o minimalnej zawartości tłuszczu mlecznego (<10%), regularne (10-12%), premium (14-16%) i superpremium (16-18%) [11]. Do produkcji lodów oprócz tłuszczu (mleczny lub r[...]

 Strona 1