Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Krawczyński"

Porównanie efektywności nawozowej saletry amonowej granulowanej metodą mechaniczną i wieżową oraz mocznika w warunkach suszy i optymalnej wilgotności gleby DOI:10.15199/62.2018.11.34


  Nasilające się w ostatnich latach zmiany klimatu polegają na wzroście temperatury oraz zwiększeniu się częstości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, powodzie i susze. Zmiany te oddziałują silnie na rolnictwo, a pośrednio również na przemysł nawozowy. O ile ogólne ocieplenie klimatu może okazać się korzystne i pozwolić na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z niektórych nawozów dzięki większej aktywności mikroorganizmów glebowych1-4), to występowanie przedłużających się okresów suszy prowadzi do zmniejsza skuteczności działania nawozów mineralnych, a tym samym ograniczenia plonowania roślin. Niedostatek wody spowalnia rozpuszczanie wysianych na polu nawozów, a tym samym ogranicza przemieszczanie się składników pokarmowych do strefy korzeniowej, skąd mogłyby być one pobrane przez rośliny. Największe straty występują przy braku możliwości pobrania azotu, który jest głównym składnikiem plonotwórczym. Jednym z najpopularniejszych nawozów azotowych jest azotan amonu, nazywany również saletrą amonową. Wytwarzana przez polski przemysł nawozowy saletra jest nawozem granulowanym zawierającym 30-34% azotu. Azotan amonu jest bardzo dobrym źródłem azotu dla roślin, ale charakteryzuje się możliwością niekontrolowanego egzotermicznego rozkładu zagrażającego bezpieczeństwu produkcji, transportu i przechowywania oraz ograniczoną stabilnością właściwości fizycznych i skłonnością do zbrylania się w czasie przechowywania. W celu zmniejszenia tych niekorzystnych właściwości stosuje się w procesie produkcji różne dodatki, zależnie od metody granulacji. Obecnie dominują dwie metody granulacji saletry: wieżowa i mechaniczna. Granulacja wieżowa polega na wytworzeniu kropel ze stopu azotanu amonu, a następnie ich zestaleniu w wieży przy użyciu powietrza, a granulacja mechaniczna polega na kilkakrotnym nakładaniu warstw surowców (stopu azotanu amonu i mączki dolomitowej) na mniejsze cząstki produktu, nazywane nawro[...]

 Strona 1