Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW KASPRZYK"

CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Al-Cu/SiC SPIEKANYCH W PRÓŻNI DOI:10.15199/67.2018.2.2


  WPROWADZENIE Kompozyty typu metal-ceramika, których osnowę stanowi aluminium lub jego stopy, a fazę umacniającą węgliki (SiC) są jednym z ważniejszych materiałów stosowanych na elementy pracujące pod dużym obciążeniem oraz narażone na działanie podwyższonej temperatury. Swoją popularność materiał zawdzięcza wysokiej proporcji wytrzymałości do gęstości, niskiej masie, odporności na korozję oraz odpowiednio wysokim właściwościom mechanicznym [1, 10]. Ustalając parametry procesu wytwarzania kompozytów metodą metalurgii proszków należy uwzględnić wiele czynników, z których najważniejsze stanowią m.in. dobór wielkości, kształtu oraz udziału procentowego cząstek fazy umacniającej i materiału osnowy, zastosowanie odpowiedniej metody mieszania umożliwiającej równomierne rozmieszczenie fazy umacniającej oraz ustalenie optymalnych parametrów spiekania (temperatura i atmosfera spiekania), które pozwolą na utworzenie trwałych wiązań pomiędzy cząstkami [5, 6]. Decydujący wpływ na trwałość połączenia metalu z ceramiką, a przez to na właściwości mechaniczne materiałów, mają procesy zachodzące w obszarze międzyfazowym na styku osnowy i umocnienia [4]. Główny udział w formowaniu trwałych połączeń metal-ceramika ma proces spiekania, podczas którego utworzone w wyniku prasowania mechaniczne połączenia między cząstkami proszku, powstałe wskutek odkształcenia plastycznego i działania sił adhezji, ulegają przekształceniu w silne wiązania międzyatomowe w konsekwencji działania podwyższonej temperatury, umożliwiającej zajście dyfuzji. W technologii formowania kompozytów metalicznych istotny wpływ na jakość połączenia osnowy z fazą umacniającą oraz końcowe właściwości i mikrostrukturę kompozytów ma zastosowana atmosfera spiekania. Wielu autorów, jak np. Leon Mishnaevsky i Tadeusz Pieczonka [7, 8] sugeruje, że azot stanowi jedną z lepszych atmosfer spiekania aluminium i jego stopów z uwagi na jego wpływ na przebieg procesu spiekania oraz gęstości k[...]

 Strona 1