Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Skierczyński"

Optyczno-fizjologiczne uwarunkowania eksperymentalnego oznakowania drogowego (OE) DOI:

Czytaj za darmo! »

W związku z dynamicznie rozwijającym się transportem samochodowym w Polsce oraz rozwojem sieci nowych dróg istnieje konieczność dostosowywania oznakowania dróg do zmieniających się potrzeb i priorytetów w sterowaniu ruchem (potokami pojazdów). Jego celem jest m.in. wyznaczanie najbardziej optymalnych korytarzy ruchu, skracających czas przejazdu oraz zwiększenie komfortu jazdy, a tym samym poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponieważ czas wprowadzenia nowego typu oznakowania dróg w obowią[...]

 Strona 1