Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Kowalczyk"

Przez OSP do BHP


  W ostatnich czasach wiele mówi się o problemie jakości kształcenia. Narzekamy na niedostosowane do realiów życiowych programy, deficyt zajęć praktycznych na wszystkich etapach nauczania. Pracodawcy z rezerwą podchodzą do nowych absolwentów, preferując osoby posiadające już doświadczenie w branży. Same słowa jednak niewiele znaczą, ważne są działania, które warto podejmować jak najwcześniej. Wszystkim uczniom, chcącym związać swą przyszłość z bhp, proponuję zaangażować się w działalność ochotniczych straży pożarnych. Pamiętajmy, iż trudno znaleźć pracodawcę, który nie wymagałby od pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp w firmie znajomości przepisów ppoż. Aktywne uczestnictwo w życiu straży daje młodemu człowiekowi ogromną szansę zdobycia przydatnej wiedzy, ale i umiejętności, które z pewnością wykorzysta w przyszłej pracy zawodowej. Jako Polacy możemy poszczycić się bogatą historią pożarnictwa. Pierwsze jednostki pożarnicze powstały w roku 1846. Obecnie w naszym kraju jest ich ok. 16 tys., zaś strażaków ochotników ponad 670 tys. (dane za rok 2010). O przynależność do OSP nie jest zatem trudno, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie są one liczniejsze. Warto jednak przed wstąpieniem dokładniej zapoznać się z dotychczasową działalnością danej jednostki. Niestety, nie każda w sposób jednoznaczny dąży do podnoszenia kwalifikacji zrzeszonych ochotników. Członków OSP możemy podzielić na: członków młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP), członków czynnych, wspierających i honorowych. Najmłodsi druhowie i druhny zasilają MDP, czyli tzw. młodzieżówki; grupę młodszą stanowią nastolatki w wieku 12-16 lat (wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekuna prawnego), zaś starszą młodzież w wieku 16-18 lat. O przyjęciu do młodzieżowej drużyny pożarniczej decyduje zarząd OSP. Pełnoprawnym członkiem staje się kandydat, który złożył ślubowanie i otrzymał legitymację członkowską. Warto dodać, że MDP mogą zosta[...]

 Strona 1