Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Matejko"

Protezy narządu wzroku - przegląd rozwiązań technicznych DOI:


  Budowa narządu wzroku "Narząd wzroku jest wysoko zorganizowanym analizatorem zmysłowym, którego czynność polega na odbieraniu wrażeń promieniowania świetlnego" [1]. Układ wzrokowy składa się z umiejscowionej w oczodole gałki ocznej, która za pomocą siatkówki odbiera wrażenia wzrokowe, przekazując je poprzez drogi wzrokowe do korowych ośrodków wzrokowych mózgu. Oczami odbieramy ok. 80% wszystkich informacji o otoczeniu i aż 10% kory mózgowej zaangażowanej jest w interpretację tych informacji. Siatkówka to struktura zbudowana głównie z komórek nerwowych i ich wypustek - łącznie składa się z 10 różnych warstw (Ryc. 1). Światło, docierając z przodu, przechodzi przez osiem z nich, trafiając do jednej z najgłębszych - warstwy receptorowej. Receptory - pręciki i czopki - są przekształconymi komórkami nerwowymi, które reagują na światło. Przetwarzają je na impulsy elektryczne docierające nerwami wzrokowymi do mózgu. Sam mechanizm interpretacji obrazów w mózgu jest niezwykle skomplikowany i neurobiolodzy nie poznali go jeszcze dokładnie. Wiadomo, że impulsy trafiają do kory wzrokowej z jednego punktu siatkówki przez kilka typów komórek zwojowych oraz że neurony w korze są ułożone w kolumnach [2]. Inżynieria biomedyczna i p rotet yka To dwie dziedziny wiedzy, które stwarzają i implantują biokompatybilne elementy do ciała ludzkiego, które następnie przejmują funkcję chorych komórek, tkanek czy całych narządów. Proteza to sztuczne uzupełnienie brakującej części ciała lub narządu (proteza zęba, ręki, nogi). Dziedziną, która zajmuje się tą tematyką jest protetyka. Protezy rąk, palców, nóg znane są już od kilku tysięcy lat (Egipt, Bliski wschód, Jerycho, Chiny). Najstarszym znanym w historii sztucznym okiem jest oko kobiety z Iranu odnalezione w Shahr-I Sokhta, pochodzi ono z 2800 roku przed naszą erą (wykonane prawdopodobnie z pasty bitumicznej) [3]. Ambrose Pare (1510-1590), znany francuski chirurg, opisał zastosowanie sztucznych [...]

 Strona 1