Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert Piec"

Neutralizacja czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla mieszkańców powstałych w pomieszczeniach mieszkalnych w wyniku pożaru


  Wartykule przedstawiono skuteczność działania atmosfery wzbogaconej w ozon neutralizującej czynniki szkodliwe oraz uciążliwe powstałe w wyniku pożaru. Uwalniane w środowisku pożaru produkty spalania i rozkładu termicznego tworzą mieszaninę gazów i zawieszonych cząstek stałych, stwarzających poważne zagrożenie dlamieszkańców, a także dla strażaków. Substancje takie jak tlenki siarki, fosforu, azotu, pary chlorowodoru i siarkowodoru wnikają przez układ oddechowy do organizmu człowieka wywołując zatrucia, a przy większym stężeniu w powietrzu nawet prowadzą do śmierci. Badania zostały przeprowadzone w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym w październiku 2013 r. Określanie składu atmosfery w pomieszczeniu bezpośrednio po pożarze, jak i po dezynfekcji ozonemzostałowykonane za pomocą przenośnego analizatora gazówGASMETDX- -4000. Ponadto przeprowadzonoweryfikację organoleptyczną, zarówno w warunkach bezpośrednio po pożarze, jak i po zastosowaniu ozonu, która potwierdziła jego neutralizujące działanie. Słowa kluczowe: ozon, neutralizacja, pożar, czynniki szkodliwe.Pożary mieszkań stanowią bardzo duże zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Szczególnie niebezpieczne są dymy i toksyczne gazy uwalniane podczas pożaru. Przyczyniają się one do ograniczenia widoczności i powodują zatrucia, które są przyczyną ok. 75% zgonów. Jak wynika z danych statystycznych, w pożarach w Polsce ginie rocznie ok. 1,41 osoby na 100 tys. mieszkańców [1]. Analizując środowisko pożaru, można wyróżnić następujące czynniki zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców i strażaków w warunkach pożaru: podwyższona temperatura, promieniowanie cieplne, toksyczne produkty spalania, zadymienie, niedobór tlenu oraz uszkodzenie ciała spowodowane obniżeniem parametrów konstrukcyjnych obiektów mieszkalnych. Produkty toksyczne wydzielające się w warunkach pożaru można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsza grupa (np. dwutlenek węgla, tlenek węgla, cyjanowodór itp.) ma dzi[...]

Wpływ modyfikowanych nanorurek węglowych na właściwości rozpuszczalnikowego kleju poliakrylanowego DOI:10.15199/62.2018.6.21


  Bardzo szybki rozwój rynku i technologii otrzymywania wysokojakościowych samoprzylepnych klejów PSA (pressure-sensitive adhesive) spowodowany jest ekspansją zarówno obecnych, jak i nowych obszarów zastosowań tych materiałów. Światowy rynek samoprzylepnych materiałów klejących odnotowuje wzrost o ok. 5,5% rocznie. W 1994 r. w Europie wyprodukowano ok. 225 Gg klejów samoprzylepnych, w 2005 r. już 350 Gg, a w 2012 r. ich produkcja przekroczyła 1700,5 Gg i szacuje się, że w 2018 r. przekroczy ona 2208,2 Gg1). Główną przyczyną wzrostu produkcji klejów samoprzylepnych są ich unikatowe właściwości użytkowe, do których zalicza się niezmienność właściwości klejących w szerokim zakresie temperaturowym w czasie użytkowania, dobrą przyczepność do podłoży polarnych, doskonałą odporność na starzenie, łatwość usuwania z klejonych podłoży oraz bardzo dobre właściwości mechaniczne i termiczne, a także stosunkowo niskie koszty produkcji1-5). Ponadto dotychczasowe techniki łączenia materiałów, takie jak nitowanie lub spawanie są coraz częściej wypierane przez stosowanie klejów samoprzylepnych powstałych na bazie poliakrylanów. Kleje te odgrywają ważną rolę w życiu codziennym oraz są wykorzystywane w wielu różnych gałęziach przemysłu, m.in. jako materiał do produkcji jednostronnych i dwustronnych taśm klejących, samoprzylepnych etykiet, szyldów, taśm izolacyjnych i elektroizolacyjnych, folii dekoracyjnych i ochronnych, rozpuszczalnych w wodzie taśm samoprzylepnych, plastrów 936 97/6(2018) Bryg. dr inż. Robert PIEC jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów, rozdziałów monografii oraz referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Specjalność - inżynieria środowiska. Mł. asp. mgr inż. Katarzyna PISZCZEK jest absolwentką Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Pracuje w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Specjalność - modyfikacje ogniochronne[...]

 Strona 1