Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Kędziora"

90 lat od Związku Mierniczych Polskich do Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Czytaj za darmo! »

W styczniu 1929 r. upłynie lat 10 od daty pierwszego zjazdu mierniczych w Polsce. Jest to jedyny dokument pisany, opublikowany w Przeglądzie Mierniczym nr 1 z 1929 r., który potwierdza 90-lecie istnienia Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Obecne SGP jest spadkobiercą istniejących w okresie międzywojennym organizacji takich jak Związek Mierniczych Polskich, Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych RP, Związek Inżynierów Miernictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakończeniu II wojny światowej geodeci zaczęli odtwarzać swoje organizacje. Koleżanka Alicja Dorzak w publikowanym w tym zeszycie PG artykule pisze: Już bowiem pod koniec marca 1945 roku powstał w Warszawie Komitet Organizacyjny, który uzyskał zgodę władz na założenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Mierniczych Rzeczypospolitej [...]

Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna GEOFORUM 2009, Lwów

Czytaj za darmo! »

Pod hasłem "Geodezja dla Ukrainy" Ukraińskie Stowarzyszenie Geodetów i Kartografów, w dniach od 23 do 25 kwietnia 2009 roku, w sanatorium "Szkło" koło Lwowa, zorganizowało międzynarodową konferencję naukowo-techniczną. Trzydniowa konferencja, już czternasta z kolei, była też dorocznym świętem geodetów, kartografów i geologów ukraińskich. Tematyka konferencji była bardzo rozległa i w wystąpieniach podejmowano wiele problemów ważnych dla praktyki geodezyjnej kraju. Omawiano m.in.: szkolnictwo, rozwój topografii i geodezji w latach 2003-2010, pewne aspekty badania kształtu figury Ziemi i pola grawitacyjnego, wprowadzenie systemu odniesień przestrzennych USC-2000, perspektywy rozwoju i wykorzystania GNSS oraz utworzenie aktywnej sieci stacji referencyjnych, rozwój fotogrametrii cy[...]

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Geodetów Polskich z p.o. Głównego Geodety Kraju Panią Aleksandrą Jabłonowską - 12 sierpnia 2016 r DOI:

Czytaj za darmo! »

Z inicjatywy p.o. Głównego Geodety Kraju Pani Aleksandry Jabłonowskiej, dnia 12 sierpnia 2016 r., odbyło się spotkanie GGK z przedstawicielami Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W spotkaniu, ze strony Stowarzyszenia, uczestniczyli: Stanisław Cegielski - Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich; Ludmiła Pietrzak - Wiceprezes Stowarzyszenia, Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Janusz Walo - Członek Prezydium ZG SGP i Włodzimierz Kędziora - Sekretarz Generalny SGP. Przedstawiciele Stowarzyszenia zwrócili uwagę na problemy dotyczące naszej branży i zaproponowali ich rozwiązania. Zdaniem Stowarzyszenia należy pilnie uporządkować i poprawić Prawo geodezyjne i kartograficzne. W pierwszej kolejności Stowarzysze[...]

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich z udziałem Ministra Krzysztofa Jurgiela DOI:

Czytaj za darmo! »

Dnia 8 września 2016 r. w Warszawie, w Domu Technika FSNT NOT, odbyło się 14-ste zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w bieżącej kadencji. Otwierając zebranie Prezes Stanisław Cegielski powitał przybyłych zaproszonych gości: byłego Głównego Geodetę Kraju dr. inż. Kazimierza Bujakowskiego, byłego zastępcę GGK Jacka Jarząbka, Waldemara Klocka - Prezesa Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych, Marię Tomaszewską-Pestkę z Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia, Annę Jarmułowicz, Marię Kędziora, Joannę Krzyszkowską - nową Sekretarz Redakcji Przeglądu Geodezyjnego. Prezes powitał serdecznie wszystkich członków Honorowych, którzy przybyli na zebranie oraz wszystkich członków Zarządu Głównego i odc[...]

Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna GEOFORUM 2009, Lwów

Czytaj za darmo! »

Pod hasłem "Geodezja dla Ukrainy" Ukraińskie Stowarzyszenie Geodetów i Kartografów, w dniach od 23 do 25 kwietnia 2009 roku, w sanatorium "Szkło" koło Lwowa, zorganizowało międzynarodową konferencję naukowo-techniczną. Trzydniowa konferencja, już czternasta z kolei, była też dorocznym świętem geodetów, kartografów i geologów ukraińskich. Tematyka konferencji była bardzo rozległa i w wystąpieniach podejmowano wiele problemów ważnych dla praktyki geodezyjnej kraju. Omawiano m.in.: szkolnictwo, rozwój topografii i geodezji w latach 2003-2010, pewne aspekty badania kształtu figury Ziemi i pola grawitacyjnego, wprowadzenie systemu odniesień przestrzennych USC-2000, perspektywy rozwoju i wykorzystania GNSS oraz utworzenie aktywnej sieci stacji referencyjnych, rozwój fotogrametrii cy[...]

 Strona 1