Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Buczyński"

Badanie i optymalizacja procesu koksowania w piecu dwuproduktowym z wykorzystaniem modelowania numerycznego DOI:10.15199/62.2018.1.16


  Ze względów ekonomicznych i ekologicznych technologia dwuproduktowa typu HR (heat-recovery) staje się obecnie konkurencyjna dla baterii konwencjonalnych. Koksownie dwuproduktowe pracują w warunkach podciśnienia, dlatego substancje szkodliwe dla środowiska i człowieka nie są emitowane do otoczenia, a dopalane wewnątrz pieca. Spalanie tworzącego się gazu surowego wewnątrz komór koksowniczych powoduje, że nie ma konieczności budowy instalacji oczyszczania gazu koksowniczego, co jest korzystne z punktu widzenia opłacalności procesu technologicznego. Następną istotną zaletą technologii dwuproduktowej jest większa, w porównaniu z koksowniami konwencjonalnymi, swoboda doboru mieszanki węglowej. Koksownie typu HR są bardziej odporne na ciśnienie generowane podczas koksowania niektórych typów węgli. Ponadto, koks wytwarzany w tej technologii charakteryzuje się zazwyczaj wyższą jakością1-5). Technologia HR ma jednak kilka wad. W porównaniu z koksowniami konwencjonalnymi baterie dwuproduktowe (o tej samej wydajności) wymagają większej o ok. 40% powierzchni pod zabudowę, przy tym czas koksowania jest ok. 3 razy dłuższy3). Ponadto, produkcja koksu w koksowniach dwuproduktowych jest bardziej skomplikowana ze względu na konstrukcję baterii i zasadę ich działania. Sterowanie tego typu piecami wymaga ogromnego doświadczenia i wiedzy. 116 97/1(2018) Zasada działania pieców w technologii dwuproduktowej Porównując technologię dwuproduktową z konwencjonalną, można dostrzec kilka różnic. Oba typy pieców różnią się zarówno budową, jak i sposobem działania. W piecu typu HR (rys. 1) wsad węglowy jest umieszczany poziomo (horyzontalnie) w dużej komorze koksowniczej i wypełnia tylko dolną jej część. Typowa wysokość wsadu to 1 m, szerokość 3-4 m, a długość 13-15 m. Ciepło potrzebne do przeprowadzenia procesu karbonizacji pochodzi z utylizacji surowego gazu koksowniczego i lotnych produktów koksowania, które wydzielane są podczas nagrzewania wsadu[...]

 Strona 1