Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Lenart"

Projektowanie nowych produktów spożywczych. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Nie ma jednej definicji dokładnie określającej pojęcie nowego produktu spożywczego. Dzięki zmianie opakowania istniejącego produktu może być on sklasyfikowany jako nowy. Również produkt oferowany na innym rynku, czy wprowadzony w nisze tego rynku, jest także nowym produktem. Podobnie jest w przypadku eksportu. Każdy z tych przykładowych nowych produktów stawia przed przedsiębiorstwem różne [...]

Projektowanie nowych produktów spożywczych. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Trudności z wprowadzaniem na rynek nowego produktu wynikają ze złożoności rynku, uwarunkowań technologicznych i technicznych oraz zachowań konsumenta. Złożoność rynku obejmuje: aktywność konkurencji, dystrybucję i magazynowanie, prawo żywnościowe, stan gospodarki, stan przemysłu rolno-spożywczego, umiejętności marketingowe, geografię rynku, trudności w sprzedaży nowości i edukacji konsument[...]

Powłoki jadalne - tworzenie i zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Wzrost zainteresowania atrakcyjną żywnością o długim okresie przydatności do spożycia sprzyja opracowywaniu nowych technologii, które pozwalają modyfikować cechy produktu i wydłużać jego trwałość. Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się powłokom jadalnym (inaczej filmom jadalnym). Powłoki jadalne to cienkie warstwy materiału utworzone z biopolimeru [22]. Wyróżnia się powłoki uformowane na produkcie spożywczym jako otoczka lub umieszczone na jego składnikach, lub pomiędzy nimi, po uprzednim uformowaniu poza produktem [12]. Opakowania jadalne są definiowane jako opakowania w formie powłoki, która jest częścią integralną produktu lub może być spożywana razem z produktem [7, 8]. Powłoki jadalne od dawna były wykorzystywane w celu przeciwdziałania migracji wilgoci pomiędzy produkte[...]

Przyszłość przekąsek owocowych i warzywnych


  Future of fruit & vegetable snacks In the paper characteristic of snack food like chips market in Poland and all over the word. Characteristic of snack food included also healthy and organoleptic properties, diversification of technological operations and influence on quality and safety on discussed snack food. A detailed attention was undertaken on healthy aspects and necessity of vegetables and fruit chips consumption growth. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę rynku przekąsek typu chipsy w Polsce i w skali światowej. Charakterystyka przekąsek obejmowała również ich właściwości zdrowotne i organoleptyczne, zróżnicowanie stosowanych operacji technologicznych oraz ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne omawianych przekąsek. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty prozdrowotne i potrzeby wzrostu spożycia przekąsek warzywnych i owocowych. Zapotrzebowanie na żywność funkcjonalną oraz świadomość konieczności spożywania większej ilości owoców i warzyw skłaniają do dalszego poszukiwania nowych atrakcyjnych produktów, które mogłyby stanowić cenne źródło makroi mikroelementów oraz błonnika pokarmowego, którego niedobór w codziennej diecie wywołuje niepożądane skutki. Przekąski typu chipsy zaliczane są do bliżej niesprecyzowanej szerokiej grupy tzw. "snack food", stąd pojawiają się nieścisłości dotyczące zaszeregowania chipsów i ich udziału w rynkach - światowym i europejskim. "Snack food" to suche, przemysłowe wyroby "barowe", spożywane między posiłkami w formie płatkowanej, suszonej lub ekspandowanej, ekstrudowanej, smażonej, pieczonej. W ostatnich latach w krajach Europy Zachodniej ich spożycie roczne osiągało ponad 3 kg/mieszkańca; główną pozycję stanowią wśród nich chipsy ziemniaczane (ponad 40%) [13]. Przekąski Przekąska to rodzaj posiłku, który nie jest traktowany jako danie pełne, a raczej jako pożywienie wstępnie zaspokajające potrzebę odżywiania pomiędzy posiłkami głównymi [13]. Zaliczyć do niej można[...]

Filmy i powłoki skrobiowe do żywności


  Jedną ze składowych ceny produktu jest koszt wytworzenia, magazynowania i recyklingu opakowania. W celu zmniejszenia kosztów i obniżenia masy produkowanych odpadów, coraz częściej stosuje się jadalne i biodegradowalne powłoki do żywności. Są one wykonane z różnych rodzajów skrobi, mają wiele zalet, jak dostępność, niska cena (wielokrotnie tańsze niż z polietylenu), dobre właściwości mechaniczne, sorpcyjne, optyczne, a w połączeniu z woskami i tłuszczami - także dobre właściwości barierowe. Dobór rodzaju skrobi zależy od właściwości surowca bądź produktu, na który nanoszona jest powłoka. Zastosowanie jadalnych powłok skrobiowych z każdym rokiem jest coraz większe [6, 7]. Rosnący popyt na żywność o wysokich cechach jakościowych, bezpieczną i taką, którą można szybko przygotować oraz o długim terminie przydatności do spożycia powoduje dynamiczny rozwój nowych technologii jej wytwarzania [8]. W procesie tym nie bez znaczenia jest opakowanie. Jedną z najważniejszych funkcji, jakie pełni, jest ochrona przed niepożądanym działaniem środowiska zewnętrznego (pary wodnej, tlenu, światła, promieni UV), aromatów, barwników, ochrona surowca lub produktu przed migracją globalną bądź migracją tylko niektórych substancji [1, 10]. Oprócz tego współczesne opakowanie pełni wiele innych funkcji (m.in. marketingowo-promocyjną, dystrybucyjno-logistyczną, ekonomiczną, ekologiczną). Coraz częściej koszt opakowania jest znaczący w porównaniu z kosztami zapakowanych produktów [21]. Z każdym rokiem produkuje się coraz więcej opakowań. Rozwiązaniem problemu nadmiernej liczby opakowań i odpadów stała się produkcja jadalnych i biodegradowalnych filmów i powłok. Są to cienkie warstwy materiału fo[...]

Zrównoważone technologie wykorzystanie roślinnych produktów ubocznych DOI:10.15199/65.2018.1.6


  Zrównoważony rozwój w przemyśle spożywczym jest połączeniem aspektów środowiskowych i ekonomicznych. Dlatego dąży się do równowagi pomiędzy rynkiem żywności, jakością produktów i satysfakcją klientów oraz dbałością o środowisko naturalne. W celu ograniczenia ilości odpadów stosuje się zintegrowane metody całkowitego wykorzystania produktu ubocznego, jego powtórne zastosowanie lub odzyskiwanie określonych składników. Pod względem minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów procesy porządkuje się od najbardziej do najmniej pożądanych, z uwzględnieniem zapobiegania powstawaniu odpadów, możliwości ponownego ich wykorzystania, aż do spalenia bądź składowania na wysypiskach. Istnieje potrzeba opracowania kierunków i metod wykorzystania potencjału produktów ubocznych z zastosowaniem technik przyjaznych dla środowiska, np. odzyskiwanie bioskładników przy zastosowaniu metod biotechnologicznych. PRODUKTY UBOCZNE przemysłu owocowo-warzywnego W przetwórstwie owocowym produkty uboczne stanowią do 30% masy przetwarzanego materiału [30], a w produkcji soków powstaje od 20 do 60% wytłoków [3]. Wytłoki (skórki i nasiona) mogą być bogatszym źródłem związków fitochemicznych niż same owoce i warzywa. Udowodniono, że zawartość związków fenolowych w skórkach cytryn, pomarańczy i grejpfrutów była o 15% wyższa niż w ich miąższu [30]. W przypadku jabłek, brzoskwiń i gruszek zawartość ta była dwa razy większa. Z nasion i pestek odzyskiwany jest np. olej bogaty w bioaktywne składniki takie jak: tokochromanole, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, fitosterole, skwalen [28]. Ze względu na liczne cenne substancje znajdujące się w wytłokach owocowych i warzywnych można je traktować jako półprodukty do dalszego przerobu. Znajdują się w nich m.in. związki pektynowe, witaminy, kwasy organiczne, oleje roślinne, substancje barwnikowe i aromatyczne, składniki mineralne, woski, tłuszcze, białka oraz węglowodany [35, 56]. Odzyskiwane związki można stosować[...]

 Strona 1