Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Kuśmirek"

Granulowane nawozy organiczno-mineralne z podłoży popieczarkowych. Cz. I. Makro- i mikroskładniki DOI:10.15199/62.2018.9.39


  Polska jest europejskim liderem w produkcji pieczarek1-3). W 2016 r. krajowa produkcja tych grzybów osiągnęła 320 tys. Mg, zaś w 2017 r. 325 tys. Mg4-5). Wraz ze wzrostem produkcji grzybów jadalnych z pieczarkarni generuje się coraz więcej produktów ubocznych6). Przyjmuje się, że na 1 kg wyprodukowanych pieczarek przypada 5 kg zużytych podłoży popieczarkowych7). Szacunkowa ilość zużytych podłoży popieczarkowych w 2017 r. wyniosła ok. 1 625 Gg4). Zgodnie z rozporządzeniem8) zużyte podłoże po produkcji pieczarek zostało zaliczone do grupy odpadów pochodzących z rolnictwa, leśnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, łowiectwa, rybołówstwa i przetwórstwa żywności. Oznaczono je jako odpady o kodzie 02 01 99 "Inne niewymienione odpady"8). Podłoża można aplikować doglebowo bezpośrednio po ich usunięciu z pieczarkarni lub po przekompostowaniu. Popularną metodą zagospodarowania zużytych podłoży popieczarkowych jest wytwarzanie z nich kompostu, który odznacza się dużą zawartością makro- i mikroelementów oraz małą zawartością niepożądanych pierwiastków śladowych. Zużyte podłoża popieczarkowe stanowią znakomite źródło materii organicznej. Ich wykorzystanie byłoby korzystne dla gleb Polski, charakteryzujących się 97/9(2018) 1581 Mgr inż. Danuta MACIASZEK w roku 1980 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracuje w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Specjalność - ocena środków ochrony pod względem bezpieczeństwa dla środowiska. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, tel.: (22) 375-05-03, fax: (22) 375-05-01, e-mail: justyna.wrzosek@ios.edu.pl Dr Justyna WRZOSEK - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr. 4/2018, str. 605. * Autor do korespondencji: małą zawartością glebowej materii organicznej9-19). Jednak w związku ze zróżnicowanym składem pierwiastkowym, zależnym od s[...]

 Strona 1