Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Sarna"

Opracowanie receptury i technologii wytwarzania mikroemulsyjnego, wielofunkcyjnego ekopreparatu przeznaczonego do mycia twardych powierzchni DOI:10.15199/62.2018.7.14


  Uniwersalne preparaty myjące stosowane są do utrzymywania higieny powierzchni spotykanych w gospodarstwach domowych, takich jak podłogi, parapety, blaty kuchenne, a także powierzchni wyposażenia kuchni, garaży i łazienek. Podstawową funkcją tego typu preparatów jest usuwanie delikatnych zanieczyszczeń, głównie pochodzenia Anita Bocho-Janiszewskaa,b, Katarzyna Sarnaa,*, Tomasz Wasilewskia,b, Artur Seweryna,b, Jolanta Jasińskab, Monika Pęksab 1110 97/7(2018) Dr hab. inż. Tomasz WASILEWSKI, prof. ndzw. UTH Rad. - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1088. Dr inż. Artur SEWERYN - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1088. Mgr Jolanta JASIŃSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1089. Mgr inż. Monika PĘKSA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1089. spożywczego (resztki jedzenia) oraz środowiskowego (pyły, kurz, błoto). Uniwersalne preparaty myjące muszą charakteryzować się dobrą zwilżalnością mytych powierzchni i dużą zdolnością do penetracji i rozpulchniania zabrudzeń. Ponadto, z racji stosowania tych preparatów zazwyczaj w dość dużych rozcieńczeniach, muszą one posiadać także dużą zdolność dyspergowania i solubilizowania oraz uniemożliwiać ponowne osadzanie usuwanych zabrudzeń na mytych powierzchniach1-4). Środki myjące, oprócz odpowiedniego działania detergencyjnego, muszą charakteryzować się także wysokim bezpieczeństwem stosowania. Ich składniki muszą być łagodne względem oczyszczanych powierzchni oraz w żadnym przypadku nie mogą ich uszkadzać. Ze względu na szeroką gamę materiałów, do których mycia są one przeznaczone, nie powinny zawierać środków ściernych, wspomagających w sposób mechaniczny usuwanie zabrudzeń oraz mogących powodować zarysowania powierzchni mytych przedmiotów1, 4). W ostatnich latach obserwuje się coraz bardziej rosnące zainteresowanie preparatam[...]

 Strona 1