Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"František GREŠKOVIČ"

Optimization of injection molding process by DOE


  This paper deals with determination of optimal injection molding process parameters by DOE technique. Taguchi's orthogonal table was applied to plan the simulation and the experiments. For this study plastic simulation of injection molding for specimens made of fiber glass filled PBT was performed . Determination of the optimal process parameters was based on RSM surface with goal of minimization moldings warpage. Five controlling factors of melt temperature, coolant inlet temperature, injection and packing and cooling time, packing pressure and packing time with three levels for each factor were selected. According to the results, melt temperature is the most important parameter for both moldings. Injection time and coolant inlet temperature had no significant effect on the shrinkage of either moldings. Artykuł skupia się na określeniu za pomocą metody DOE optymalnych parametrów procesu formowania wtryskowego. Do planowania symulacji i eksperymentu zastosowano ortogonalną tablicę Tagucjiego. Symulację wykonano dla procesu formowania wtryskowego włókna szklanego wypełnionego tworzywem PBT. Optymalne parametry procesu zostały przedstawione za pomocą tzw. "powierzchni odpowiedzi" (RSM) w celu określenia minimalnego zwichrowania wyprasek. W badaniach uwzględniono pięć parametrów sterowalnych: temperaturę wtrysku, temperatura chłodziwa, czas wtrysku-docisku-studzenia oraz ciśnienie i czas docisku. Wartości tych parametrów podzielono na trzy poziomy. W odniesieniu do wyników, temperatura wtrysku jest najważniejszym parametrem. Natomiast czas wtrysku oraz temperatura chłodziwa nie mają istotnego znaczenia na skurcz wypraski. Key word: injection molding, DOE, CAE Słowa kluczowe: formowanie wtryskowe, metoda DOE, CAE.1. Introduction. Injection molding represents one of the most important processes in the mass production of manufactured plastic parts with complex geometries. The quality of the injection moldings depends on the material chara[...]

 Strona 1