Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Daniel Polak"

Nowe membrany do filtracji ścieków z pralni przemysłowych DOI:10.15199/62.2018.3.19


  Pralnie przemysłowe są zakładami, które świadczą hurtowe usługi pralnicze, w szczególności dla szpitali i hoteli. Głównym asortymentem poddawanym praniu jest pościel, ręczniki oraz ubrania personelu medycznego. Przeciętna pralnia przemysłowa poddaje praniu ok. 15 t suchych tekstyliów dziennie. Na każdy kilogram suchego prania jest zużywane do 10 L czystej wody i 6 g detergentów. W rezultacie pralnia przemysłowa wytwarza dziennie 150 tys. L ścieków zawierających 90 kg detergentów. Skład ścieków z pralni przemysłowych jest zmienny i zależy od stopnia zabrudzenia pranych tekstyliów oraz od programu prania. Z reguły, końcowe ścieki są uśrednionymi ściekami z prania wstępnego, zasadniczego i płukania. Przykładowy zakres parametrów ścieków pralniczych przedstawiono w tabeli 1. Są to dane przykładowe i nie pokrywają całego zakresu zmienności parametrów fizyczno-chemicznych spotykanych w ściekach z pralni przemysłowych. Problematyka oczyszczania ścieków pralniczych jest obecna od lat w światowej literaturze. Do oczyszczania tych ścieków proponowano takie metody jak koagulacja3), pogłębione utlenianie4), elektrooksydacja5), ultrafiltracja6) oraz bioreaktory7), w tym bioreaktory membranowe8). Dyskutowano skuteczność poszczególnych metod. Stosując każdą z nich, autorzy oczyszczali ścieki popralnicze do czystości wód, które można odprowadzać do ścieków komunalnych. Notowano spadek zarówno wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT), mętności i zawartości surfaktantów. Przy wykorzystaniu metody pogłębionego utleniania wartość parametru ChZT osiągała wartości równe zeru. Z kolei poszczególne metody oczyszczania różnią się między sobą wartością odczynu pH oczyszczonego ścieku. Celem oczyszczania ścieków wytworzonych w pralniach przemysłowych jest odzysk wody, a także, o ile to możliwe, części detergentów1, 3, 9). Również na tym koncentrowały się przeprowadzane badania. Jako proces oczyszczania ścieku zastosowano mikrofiltrację z wykor[...]

 Strona 1