Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Lech SOLARZ"

Analiza pracy systemu elektronicznego ostrzegania z czujnikami drgań z AFP

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia analizę systemu elektronicznego ostrzegania z kaskadowo połączonymi czujnikami drgań z akustyczną falą powierzchniową (AFP). Elektroniczna identyfikacja drgającego czujnika będzie możliwa przez wykonanie płytek czujników o różnych częstotliwościach rezonansowych. Pozwoli to na lokalizację zagrożenia obiektu. Informacja umożliwiającą identyfikację czujnika i jego stan będzie zawarta w sygnale wyjściowym z czujnika. Obie te informacje mogą być wspólnie przesyłane i rejestrowane przez proste układy elektroniczne. Abstract. In the paper analysis of the warning system with cascade-linked surface acoustic waves (SAW) vibrations sensors is presented. The sensors are based at SAW delay-lines. The identification of vibrating sensors is possible due to their different resonance frequency of plates. This enables identification where the intruder acts. The necessary pieces of information are distributed in the output signal from the sensor. The system analysis and registers which sensor vibrates and the intensity of the vibrations. (The analysis of electronics warning systems with surface acoustic wave sensors) Słowa kluczowe: akustyczne fale powierzchniowe, czujniki drgań z AFP, drgania układów dyskretno-ciągłych. Keywords: surface acoustic waves (SAW), SAW vibrations sensors, electronic warning system, vibrations of discrete-continuum systems. Wstęp Celem ochrony technicznej obiektów jest wykrycie i lokalizacja prób dotarcia niepożądanych osób i sprzętu do chronionego obiektu. Zwykle wykonuje się ją w systemach elektronicznego ostrzegania pracujących w oparciu o czujniki przestrzenne lub czujniki liniowe. Czujniki przestrzenne działają na zasadzie przecięcia drogi wąsko uformowanego różnego rodzaju promieniowania. Czujniki liniowe wymagają kontaktu intruza z najbliższym otoczeniem czujnika. Do czujników liniowych zaliczamy koncentryczne kable sensorowe, światłowody, a także czujniki wibracyjne. Reagują one na drgania i zmiany [...]

 Strona 1