Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Bieleck"

Przemysł chemiczny i energetyka. Tworzenie symbiozy DOI:10.15199/62.2018.3.1

Czytaj za darmo! »

Operujący na globalnym rynku europejski przemysł chemiczny chcąc zachować swą konkurencyjność, musi mierzyć się z różnymi wyzwaniami. Część z nich wynika z uwarunkowań polityki gospodarczej, energetycznej i klimatycznej. Jako że przemysł chemiczny należy do najbardziej energochłonnych branży gospodarki, zaś sama struktura energetyki podlega przeobrażeniom, oba sektory mogą naturalnie zacieśnić współpracę na zasadzie symbiozy. Sektor energetyczny dostarcza energię do produkcji chemicznej, będąc jednocześnie rozwijającym się rynkiem zbytu nowych, predestynowanych dla niego produktów przemysłu chemicznego. Wymusza tym samym innowacje w zakresie oferty produktów i metod produkcji, uwzględniające konieczność poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału źródeł odnawialnych. Współpraca obu sektorów jest możliwa m.in. na polu ograniczania emisji CO2 i świadczeniu wzajemnych usług o charakterze energetycznym. Wychodząc od przedstawienia statystyk i prognoz z zakresu m.in. energochłonności branży, zidentyfikowano istotniejsze wyzwania stojące przed europejskim przemysłem chemicznym, których sprostanie może być realizowane w powiązaniu z sektorem energetycznym. Dotyczyć to może w szczególności innowacji na polu procesowym i produktowym. Gospodarcze znaczenie europejskiego przemysłu chemicznego Metodologia Eurostatu1) obejmuje w grupie Chemical industry działy: 20 Manufacture of chemicals and chemical products, 21 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations, 22 Manufacture of rubber and plastic products. Z takim podziałem jest zgodna Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Zwyczajowo, do przemysłu chemicznego zalicza się też segment paliwowy (wytwarzanie paliw i wyroby petrochemiczne, 19 dział PKD). Przemysł chemiczny można podzielić na cztery obszary2): chemia masowa (produkty wysokotonażowe i masowo stosowane), przetwórstwo chemiczne (wyroby końcowe na bazie wysokotonażowyc[...]

 Strona 1