Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Wachulak"

Układ do wytwarzania tarcz gazowo-klasterowych wykorzystywanych do oddziaływania promieniowania laserowego z materią DOI:10.15199/13.2016.11.7


  W artykule przedstawiono budowę, zasadę działania oraz parametry eksperymentalnego układu do wytwarzania tarcz typu gazowo-klasterowego. Tarcze tego typu wykorzystywane są w laboratoriach badawczych na całym świecie do budowy różnego rodzaju źródeł promieniowania w zakresie skrajnego nadfioletu (ang. EUV, extreme ultraviolet) lub promieniowania rentgenowskiego (ang. X-Ray radiation). Prezentowany układ eksperymentalny do wytwarzania tarcz gazowo-klasterowych składa się z układu dwóch zblokowanych elektrozaworów, dedykowanej chłodziarki bazującej na ogniwach Peltiera oraz układu sterującego pracą urządzenia. Konstrukcja została w pełni opracowana oraz wykonana w ramach prac badawczych w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Słowa kluczowe: lasery, wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego, tarcze gazowe, klastery.W ramach badań nad nowymi rodzajami źródeł ultrakrótkich impulsów w zakresie rentgenowskim opracowany został eksperymentalny układ do wytwarzania tarcz gazowych zawierających klastery. Pojęcie tarczy gazowej dotyczy impulsowego wstrzykiwania niewielkiej ilości gazu za pomocą specjalnego elektrozaworu, do wnętrza komory próżniowej. Przez ułamek sekundy wstrzyknięty gaz wewnątrz komory próżniowej będzie posiadał stosunkowo wysoką gęstość atomów, które będą tworzyły pewnego rodzaju obłok gazu. Tej wytworzony obłok gazowy nazywany jest powszechnie tarczą gazową. Tarczą klasterową możemy natomiast nazywać tarczę gazową w której oprócz gazu znajdują się także klastery, czyli miejscowe skupienia atomów lub cząsteczek gazu, który impulsowo wypuszczany jest do wnętrza komory. Tarcze takie wykorzystywane są w badaniach oddziaływania impulsów laserowych nanosekundowych bądź femtosekundowych dotyczących nowych źródeł promieniowania w zakresie skrajnego nadfioletu bądź w zakresie rentgenowskim [1, 2, 4]. Aby wytworzyć tarcze zawierające klastery gazowe niezbędne jest ochłodzenie wstrzykiwanego ga[...]

The influence of surface topography elaborated by prism optics based laser interference modification on cell differentiation DOI:10.15199/28.2016.4.2


  The direct laser interference lithography, based on bi-prism, tetragonal pyramid and an axicon was used as a tool for periodical structuring of different bioscaffolds. The simple, source laser system with stable Nd:YAG laser resonator, amplifying system (energy up to 1 J) and prism-based interferometer optics gave possibility to create periodical, linear, dotted and even circular surface structures, with high degree of periods, width and depth control. The general idea consists of the imitation of the structure and function of tissues and adoption of these solutions for the material science. It is well known that the influence of the artificial material on the cellular processes related to the differentiation, proliferation and growth are dependent on the chemical composition and surface topography as well as mechanical properties of applied materials. The most recent studies focus on the cell interaction with flat scaffolds. However, cells are found covering a highly rough surface in the blood vessels. The work was related to reconstruction of the structure and function and topography of luminal side of the blood vessels. The most important aspect was to recreate cellular niches which plays specific function on the activation and differentiation of stem cells. The mechanical stresses generated at any certain site depend on the surface micropatterns of the material as well as the other signals that cell receives from chemical stimuli. This work is one of the first attempts to determine correlation of surface micro-topography with biochemical stimulation by adsorbed on the materials surface molecules and both factors potential influence on cellular response. The study was aimed at showing the mechanism of human endothelial progenitor cells adhesion, morphology and function control in response to surface patterning. It was found that micro-channels enhanced intercellular connections forming tight junctions and the appropriate progenitor cell diff[...]

 Strona 1