Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Kawczynski"

Badania techniczne urzadzen na rurociagach przesyłowych DOI:


  1. Wstep Zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urzadzen cisnieniowych wszystkie urzadzenia spełniajace okreslone wymagania musza byc poddawane okresowym badaniom. Ustanawia ono w rozdziale drugim, ze urzadzenia cisnieniowe musza byc poddawane badaniom okresowym podzielonym na: 1. rewizje zewnetrzne, 2. rewizje wewnetrzne, 3. próby cisnieniowe. W kolejnych paragrafach i załaczniku autor rozporzadzenia okresla sposób przeprowadzenia badan, ich zakres, a takze okresy miedzy kolejnymi badaniami. Wykonywanie badan w zaleznosci od rodzaju urzadzenia cisnieniowego wymaga wiekszych lub mniejszych nakładów robocizny. W przypadku rewizji wewnetrznej i próby cisnieniowej konieczne jest wyłaczenie urzadzenia i jego przygotowanie do badania. Sa jednak urzadzenia, których wyłaczenie nie jest mozliwe lub wymaga wyłaczenia urzadzen współpracujacych, co zdecydowanie utrudnia lub uniemozliwia wykonanie badan. Z taka sytuacja mamy do czynienia w gazownictwie, szczególnie w przypadku gazociagów przesyłowych i armatury na nich zainstalowanej. Wykonanie rewizji czy prób cisnieniowych wymaga wyłaczenia gazociagu, jego rozgazowania, zalania woda itd., co wymusza jego zatrzymanie, a to moze spowodowac brak dopływu gazu do odbiorców. Taka sytuacja wiaze sie ze stratami dla przedsiebiorstwa energetycznego. Rozwiazania w takich sytuacjach zostały równiez zawarte w rozporzadzeniu, a mianowicie w par. 21: "W technicznie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z organem własciwej jednostki dozoru technicznego, próbe hydrauliczna mozna zastapic inna próba lub badaniem innego rodzaju". W niniejszym artykule przedstawione zostana dwie alternatywne metody, które mozna wykorzystac do badan gazociagów lub armatury cisnieniowej na nich zainstalowanej. słowa kluczowe: ultradzwieki, badania nieniszczace, tłok, g[...]

 Strona 1