Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT SMYKA"

Czytnik OSL z nieliniową funkcją stymulacji optycznej DOI:10.15199/13.2018.9.4


  Promieniowanie jonizujące jest stale obecne w środowisku naturalnym - głównie za sprawą powszechnie występujących radioizotopów, jak i przedostającego się aż do powierzchni Ziemi promieniowania kosmicznego. Promieniowanie może powodować duże zmiany w strukturze materii. Wysokoenergetyczne kwanty - fotony, elektrony lub cięższe cząstki mają zdolność wybijania elektronów z atomów i struktur krystalicznych, a także zrywania wiązań chemicznych. Promieniowanie jonizujące (zwłaszcza rentgenowskie i gamma) znalazło powszechne zastosowanie w różnych dziedzinach życia, takich jak medycyna (diagnostyka rentgenowska, tomografia, radioterapia), przemysł metalowy (defektoskopia), konserwacja i sterylizacja żywności, datowanie archeologiczne i geologiczne, kontrole bezpieczeństwa na lotniskach i wielu innych. W większości tych zastosowań dawki promieniowania są bardzo duże. Mogą więc potencjalnie zagrażać zdrowiu i życiu człowieka. Obawy społeczeństwa budzą też konsekwencje awarii i wypadków w elektrowniach jądrowych (Czarnobyl 1986, Fukushima 2011) oraz możliwość ataków terrorystycznych z wykorzystaniem tzw. "brudnej bomby". Podstawowym narzędziem ochrony radiologicznej jest systematyczny pomiar dawek indywidualnych oraz monitoring radiologiczny środowiska. Wiąże się to jednak z dużym obciążeniem i znacznymi kosztami. Z tego powodu klasyczne metody detekcji promieniowania jonizującego, takie jak klisze fotograficzne, liczniki Geigera-Müllera, jak i nowsze liczniki półprzewodnikowe są w szybkim tempie wypierane przez detektory luminescencyjne. Są to elementy bierne o strukturze krystalicznej, niewymagające żadnej elektroniki ani zasilania. Mają pożyteczną cechę zapamiętywania i gromadzenia informacji o zaabsorbowanej dawce promieniowania jonizującego. Mogą przechować tę informację nawet przez tysiące lat. Informację o zaabsorbowanej dawce można odczytać poddając kryształ odpowiedniej stymulacji - termicznej lub optycznej. Stymulowany [...]

 Strona 1