Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Józef Szczepan Suchy"

The use of micro-capillary techniques to study the corrosion resistance of AZ91 magnesium alloy at the micro-scale

Czytaj za darmo! »

In the present paper, the corrosion behavior of as-cast AZ91 magnesium alloy is investigated in 0.1 M NaClO4 at 25°C. The specimen microstructure was fi rst investigated using FE-SEM/EDS and AFM. It is composed of Mg17Al12 precipitates, eutectic around precipitates and a-Mg matrix. Electrochemical measurements were then carried out after mechanical polishing, on individual phases using the electrochemical microcell technique and extremely small capillaries (diameters between 5 and 10 nm). A large passive domain was observed in the anodic region in sites containing precipitates. Stable pits were detected between -700 and -200 mV vs. Ag/AgCl. By contrast, the passive domain obtained in the matrix was narrow and stable pitting was observed at -1200!200 mV vs. Ag/AgCl. Eutectic was reve[...]

Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana

Czytaj za darmo! »

Procesy krystalizacji kierunkowej odlewów monokrystalicznych mają szerokie zastosowanie w wytwarzaniu elementów części gorącej silników lotniczych - łopatek 1. i 2. stopnia turbiny wysokiego ciśnienia [1]. Wytwarzanie odlewów monokrystalicznych metodą Bridgmana polega na roztopieniu wsadu w tyglu, odlaniu ciekłego metalu do podgrzanej formy znajdującej się w piecu oraz przemieszczeniu formy z obszaru grzewczego do obszaru chłodzącego pieca - tworzą się warunki do zwiększenia dodatniego gradientu temperatury w ciekłym metalu. Jednocześnie występuje przemieszczenie się ciągłego frontu krystalizacji - początkowo przez starter, selektor i następnie odlew. Takie warunki zapewniają wytwarzanie odlewu monokrystalicznego [2]. Proces projektowania technologii odlewów precyzyjnych, w szczególności monokrystalicznych odlewów łopatek, jest trudny i kosztowny. Stąd ciągły rozwój programów numerycznych do modelowania i symulacji procesów odlewniczych: nagrzewania i wypełniania formy oraz krystalizacji i chłodzenia odlewów. Zastosowanie takich programów umożliwia szybką ocenę poprawności projektowanej technologii oraz obniżenie kosztów wytwarzania - skrócenie czasu projektowania i wyeliminowanie błędów w początkowym stadium procesu wytwarzania [3]. Podstawą modelowania procesu krystalizacji odlewu jest określenie zmiany wartości temperatury w czasie z uwzględnieniem wydzielającego się ciepła krystalizacji [4]: c T  t v T q ∂ ∂ = ∇( ∇ ) + (1) gdzie: ρ - gęstość, cv - ciepło właściwe, λ - przewodność cieplna, q - strumień ciepła. Strona lewa równania (1) uwzględnia ciepło akumulowane przez materiał. Natomiast pierwszy składnik prawej strony tego równania uwzględnia przewodność cieplną, drugi - przedstawia ciepło przemiany fazowej (utajone ciepło krystalizacji). Rozwiązanie numeryczne równania pozwala w przybliżony sposób określić rozkład wartości temperatury stopu w stanie ciekło-stałym[...]

 Strona 1