Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN IMBIEROWICZ"

Uszlachetnianie opakowań tekturowych

Czytaj za darmo! »

Współczesny konsument pozytywnie reaguje, jeśli produkt wyróżnia się na tle innych wyrobów. Uszlachetnianie opakowań daje szansę na nadanie mu indywidualności. Stworzenie opakowania o ciekawej formie oraz fakturze wymaga dużego nakładu pracy zarówno na etapie projektowania, jak i uszlachetniania.Zarówno wrażenia wizualne, jak i dotykowe umożliwiają zapamiętanie produktu i często są decydujące przy wyborze - to one stanowią o jego wartości dla klienta. Poza tą klasyfikacją n[...]

Analiza wrażliwości w teście krawędziowego zgniatania


  Podczas wykonywania standardowego testu zgniatania krawędziowego próbek z tektury falistej, można zaobserwować trzy mechanizmy zniszczenia: zgniecenie wskutek sekwencyjnego uplastycznienia poszczególnych warstw przekroju, wyboczenie globalne próbki lub wyboczenie lokalne jednej warstwy przekroju, co prowadzi do osłabienia próbki i w efekcie do całkowitej utraty nośności. Wyboczeniu globalnemu najczęściej ulegają próbki o niskim profilu (fala typu F, mikrofala), a wyboczenie lokalne występuje w próbkach o wysokim profilu (fala typu C lub A). W niniejszej pracy autorzy wykorzystali analizę wrażliwości w celu określenia relacji między analitycznie wyznaczoną siłą nośną przekroju tektury falistej w teście zgniatania krawędziowego a parametrami materiałowymi i geometrycznymi poszczególnych papierów składowych. Przedstawione w pracy wnioski systematyzują sposób interpretacji wyników laboratoryjnych, a także wskazują parametry odpowiedzialne za wybrany typ zniszczenia próbki. Słowa kluczowe: tektura falista, homogenizacja, stateczność, ECT When performing a standard Edge Crush Test of corrugated board samples one can observe three mechanisms of destruction: crushing by sequential plastic deformation of each cross-sectional layers, the global buckling or local buckling of the cross-section of one layer, which leads to a weakening of the sample, resulting in a total loss of capacity. The global buckling usually appears when low-profile samples (wave F, microwave) are tested, and local buckling occurs in samples with a high profile (wave type C or A). In this study, we used a sensitivity analysis to determine the relationship between the analytically determined strength of corrugated paperboard sample during edge crush test and material parameters as well as geometric components of individual section members. The conclusions intend to systemize the interpretation of laboratory results and also indicate the parameters responsible for th[...]

Opakowania do kontaktu z żywnością DOI:


  Współczesne opakowania są integralną częścią kupowanego produktu. Jednocześnie pełnią kilka funkcji, z których najważniejsze można zawrzeć w trzech punktach: - funkcja użytkowa, - funkcja marketingowa, - funkcja ochronna. Funkcja użytkowa ma na celu przede wszystkim stworzenie kształtu i konstrukcji opakowania, będącego w pewnym sensie formą doskonałą, gwarantującą łatwość otwierania opakowania, przenoszenia, umieszczania na półce sklepowej i prezentowania produktu. Opakowania do kontaktu z żywnością Food contact packaging ROMAN IMBIEROWICZ, ANNA WITKOWSKA W artykule poruszono problem opakowań z tektury litej i falistej do kontaktu z żywnością. Wskazano potencjalne źródła zagrożeń dla producentów opakowań oraz przykłady przepisów regulujących kwestię migracji związków chemicznych z opakowań do produktu. The following article describes the problem related to food contact packaging from solid and corrugated cardboard. The article identifies potential sources of threats for packaging producers and present[...]

 Strona 1