Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA KAWALEC"

Struktura, właściwości mechaniczne i odporność na zużycie ścierne stopów Fe-C-V

Czytaj za darmo! »

Żeliwo, stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, krystalizujący z przemianą eutektyczną jest najczęściej stosowanym stopem odlewniczym. Ze względu na coraz wyższe wymagania odbiorców tego tworzywa, wciąż poszukuje się nowych gatunków żeliwa o coraz lepszych właściwościach mechanicznych i użytkowych. Najczęściej poszukiwania te dotyczą: zmian fifizyko-chemicznego stanu ciekłego, obróbki ciepln[...]

Influence of heat treatment on the corrosion resistance of Ti-6Al-4V alloy in artificial saliva DOI:10.15199/40.2018.9.2

Czytaj za darmo! »

1. Introduction Biomedical titanium alloys belong to the group of metallic biomaterials, which due to their high biocompatibility, low density and high mechanical properties are used to create internal implants. These alloys also exhibit very good bioactivity and bio functionality as well as low Young’s modulus in relation to other biomaterials, which in their case is very similar to the Young’s modulus of human bone. These materials also have high fatigue strength, which is very important in the aspect of durability of long-term biomaterial stay in the human body [1-8]. Titanium based alloys have very good corrosion resistance. Depending on the chemical composition of the alloys and the place of use in the human body (dental implants, hips ect.), their corrosion behavior is slightly different from that of the human body. The passive layer of biomedical titanium alloys is formed on their surface spontaneously, and in the human body can be destroyed due to the reaction of body fluids. The aggressiveness of body fluids results from the presence in them, mainly chloride ions, phosphates and organic components, e.g.: proteins. In the human body the titanium alloys work in the environment which contains high concentration of chloride ions, sometimes during the inflammation pH of body fluid locally decreases. Moreover, the titanium alloys often undergo wearing, mechanical stress and such conditions accelerate their corrosion rate [6-19]. It is obvious that the biomedical titanium alloys used for a long-term should not contain the toxic elements. Therefore, the chemical composition and the microstructure of titanium alloys are the keys parameters which determine their corrosion resistance in the body fluids [18-21]. Titanium alloys, depending on their chemical composition and microstructure find application as an elements of hip and knee endoprotheses, as well as bone implants. These alloys have also found application in [...]

 Strona 1