Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan-Erik Jonasson"

Metoda wskaźnika dojrzałości optymalnym sposobem oceny wytrzymałości betonu na ściskanie

Czytaj za darmo! »

Metoda wskaźnika dojrzałości wykorzystuje zależności czas - temperatura - ciepło wydzielane podczas wiązania betonu i na podstawie stopnia hydratacji pozwala na obliczenie uogólnionego wieku betonu. Takie podejście umożliwia łatwe określenie parametrów betonu związanych ze stopniem hydratacji, np. wytrzymałość na ściskanie, porowatość, ciepło hydratacji.Temperaturowa zależność przyrostu wytrzymałości została opisana już w Anglii na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Wkrótce idea ta została wdrożona w Szwecji oraz Danii celem nieniszczącej oceny przyrostu wytrzymałości betonu wmiejscu jego wbudowania.W1956 r. w Kopenhadze miała miejsce pierwsza konferencja RILEM poświęcona betonowaniu w niskiej temperaturze i od tego czasu, przez ponad pół wieku, metoda wskaźnika dojrzałości betonu z powodzeniem była stosowana i rozwijana w krajach skandynawskich. W USA w latach siedemdziesiątych, odnotowano dwa, tragiczne w skutkach, wypadki związane z błędną oceną wytrzymałości betonu w konstrukcji. Pierwszy z nich miał miejsce w 1973 r. w Fairfax County, kiedy zginęło 14 robotników, drugi w 1978 r. w Willow Island, który pochłonął ponad 50 ofiar. Katastrofy te spowodowane były rozbieżnością między wynikami laboratoryjnej oceny wytrzymałości betonu [...]

 Strona 1