Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Juściński"

Analiza rynku pozyskania olejów przepracowanych z ciągników rolniczych w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego DOI:10.15199/62.2018.1.10


  Jednym z istotnych problemów w zakresie ochrony środowiska jest wzrastająca ilość zużytych olejów, które każdego roku stanowią odpad powstający m.in. w wyniku eksploatacji pojazdów mechanicznych1-3). Rynek olejów smarowych w Polsce osiągnął w 2016 r. poziom 223,4 Gg. W strukturze sprzedaży dominują oleje smarowe dla motoryzacji (57%), a pozostałą część stanowią oleje przemysłowe. W 2016 r. sprzedano w Polsce 104,7 Gg olejów silnikowych4). Oleje silnikowe to zaawansowane technologicznie produkty przemysłu chemicznego, składające się z bazy olejowej i pakietu dodatków. Wszyscy producenci olejów mają opracowane własne procesy blendowania składników, ponieważ od ich przebiegu zależy końcowa jakość oleju. Produkcja nowoczesnego oleju silnikowego (np. Castrol EDGE) wymaga zblendowania ok. 40 różnych składników z zachowaniem odpowiednich ich proporcji (wymagana jest dokładność nawet na poziomie kilkudziesięciu ppm). Dodatki uszlachetniające oleje silnikowe przedstawiono w tabeli. Oleje silnikowe jako substancje ropopochodne należą do zanieczyszczeń antropogenicznych. Skład chemiczny olejów przepracowanych (zużytych) w wyniku zmian zachodzących podczas eksploatacji silnika jest złożony5, 6). W ich składzie jest wiele pierwiastków toksycznych, które reagując między sobą, tworzą niebezpieczne związki kancerogenne7). W wyniku kontaktu z częściami silnika o wysokiej temperaturze olej i dodatki ulegają stopniowej degradacji8, 9). Powstają m.in. węglany wapnia, magnezu i baru oraz wytwarzane są siarczki, tiofosforany i tlenki metali. Olej utrzymując czystość silnika, pobiera i transportuje do filtra zanieczyszczenia stałe, czyli sadzę oraz opiłki powstające w wyniku ścierania się współpracujących ze sobą części metalowych, stąd w oleju obecność m.in. kadmu, ołowiu, arsenu, baru i chromu, cynku, miedzi oraz żelaza10, 11). Skażenie gleby substancjami ropopochodnymi powoduje jej degradację12- 16) . Skażona gleba w wyniku deficytu tlenowego jest[...]

 Strona 1