Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Różycki"

Specyfika szczelności powietrznej budynku drewnianego DOI:10.15199/33.2018.01.16


  Budynki drewniane nie należą do powszechnie stosowanych w Polsce.Wostatnim czasie widać jednak tendencję wzrostową, na co szczególny wpływ ma wzrost zanieczyszczenia powietrza. Zauważa się również inne zalety takiego rozwiązania, jak niższa cena w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, krótki czas budowy, czy dobra izolacyjnośćmateriału. Rozwiązania takiego typu kojarzone są najczęściej z Kanadą, USAi państwami skandynawskimi.Wartykule skupiono się na domach drewnianych pod kątem ich zalet i wad, szczelności oraz możliwości finansowania testu szczelności. Zalety i wady domów drewnianych Najważniejsze zalety domów drewnianych to: - krótki czas budowy, który w zależności od wielkości i skomplikowania konstrukcji wynosi od dwóch do trzech miesięcy; - dobra ochrona cieplna przegród zewnętrznych obiektu - współczynnik przewodzenia ciepła drewna jest 2-3-krotnie większy niż tradycyjnej cegły, to z kolei sprawia, że mniejsza grubość ścian zewnętrznych zapewnia tę samą izolacyjność cieplną, a to zmniejsza cenę 1 m2 powierzchni użytkowej; - na ogół domy drewniane są tańsze niż tradycyjne (niższy koszt materiału i jego transportu); - możliwość budowy domu przez cały rok, w różnych warunkach atmosferycznych. Do wad domów drewnianych zaliczane są m.in.: - mała bezwładność cieplna, co oznacza, że wraz ze zmianą warunków atmosferycznych budynek jest narażony na szybką zmianę temperatury wewnętrznej; - technologia nie jest wysoko rozwinięta w skali światowej i w pewnych [...]

XVIII Forum Termomodernizacja 2018 "Termomodernizacja w walce ze smogiem" DOI:


  17 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyło się XVIII Forum Termomodernizacja 2018, którego hasłem przewodnim było: "Termomodernizacja w walce ze smogiem". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Patronat honorowy objęły Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie, składające się z trzech sesji, zostało zainaugurowane przez Dariusza Heima, prezesa ZAE, który powitał gości oraz przeczytał list Piotra Woźnego, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze". Zarówno informacje zawarte w liście, jak i słowa obecnego na Forum, sekretarza stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Artura Sobonia, wskazują że rząd próbuje realizować zadania określone w programie "Czyste powietrze". Program ten zakłada spełnienie czternastu punktów, z których najważniejsze trzy to: ustanowienie norm, które spowodują, że nie będą sprzedawane kotły niskiej jakości na paliwa stałe, wprowadzenie norm jakości paliw stałych oraz program osłonowy dla najbiedniejszych. Rząd planuje przeprowadzić program pilotażowy, w ramach którego zostanie przeprowadzona termomodernizacja i wymiana pieców w wybranych lokalizacjach, a działania zostaną sfinansowane przez środki pochodzące od państwa, samorządów województw oraz z budżetów gmin. Uzyskane wyniki i doświadczenia mają być następnie wykorzystane przy podobnych działaniach w całym kraju. Wsparcie otrzymają osoby, które należą do grupy ubogich energetycznie. Jednym z prelegentów pierwszej sesji był Andrzej Wiszniewski, pr[...]

Wpływ błędów wykonawczych na szczelność budynku na przykładzie murowanego domu jednorodzinnego DOI:10.15199/33.2017.03.15


  Artykuł omawia zagadnienia dotyczące szczelności budynku.Wczęści teoretycznej przytoczonom.in. najważniejsze informacje dotyczące parametrów określających szczelność. Omówiono również badanie pomiaru szczelności budynku metodą ciśnieniową z wykorzystaniem drzwi nawiewnych. W części praktycznej zaprezentowano badanie wykonane zgodnie z PN-EN 13829:2002. Zaprezentowano wynik testu przeprowadzonego w budynku jednorodzinnym wzniesionym w technologii murowanej przed i po poprawie błędów wykonawczych. Słowa kluczowe: test Blower Door, szczelność budynku, norma PN-EN 13829, NF40.Mała szczelność budynku, to nie tylko bezpośrednie, ale i pośrednie problemy. W wyniku małej szczelności budynku przenika od strony wewnętrznej ciepłe, wilgotne powietrze, co prowadzi do międzywarstwowej kondensacji pary wodnej, pogarszając izolacyjność cieplną i trwałość przegrody [1]. Dodatkową wadą nieszczelności budynkumoże być pogorszenie jakości środowiska wewnętrznego oraz komfortu użytkowania obiektu, dlatego też po wzniesieniu budynku, najlepiej jeszcze przed wykończeniem, należy sprawdzić, czy wszystkie typowe błędy wykonawcze powodujące nieszczelności zostały wyeliminowane. Szczególnie jest to ważne w przypadku budynków energooszczędnych i pasywnych, w których tylko ograniczona do minimum nieszczelność pozwoli osiągnąć zamierzony rezultat i odpowiedni standard energetyczny. Są różne metody badania szczelności budynku. Ostatnio popularne staje się wykonywanie testów szczelności za pomocą specjalistycznego wentylatora, który pozwala na skuteczne wykrycie nieszczelności i określenie jej stopnia. Tego typu badanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem wentylatora umieszczonego w otworze okna lub drzwi, którego rolą jest wytworzenie nadciśnienia lub podciśnienia w budynku i określenie, w przypadku jakiego wydatku powietrza dana różnica ciśnienia jest osiągana. Reg[...]

Analiza oszczędności energii wynikającej z zastosowania automatycznego systemu sterowania ogrzewaniem w budynku wielorodzinnym DOI:10.15199/33.2019.01.09


  Ograniczanie strat energii użytkowej można osiągnąć przez poprawę izolacyjności przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej [17], czy obniżenie strat ciepła przez wentylację w wyniku uszczelnienia stolarki lub montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła [5, 6, 8, 10, 11, 19]. Popularne staje się również ograniczanie strat energii końcowej przez poprawę sprawności systemów wytwarzania ciepła, jego akumulacji oraz przesyłu, a także sterowania i regulacji w systemie centralnego ogrzewania budynku [2, 3, 4]. Zgodnie z Rozporządzeniem [15] typowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w systemie ogrzewania może wahać się od 70% w przypadku braku sterowania (ogrzewanie piecowe lub z kominka) do 94% w przypadku ogrzewania grzejnikami elektrycznymi z regulatorem proporcjonalno- całkującym PI. Propozycje inteligentnego sterowania systemem ogrzewania w budynku przedstawiono m.in. w [1, 7, 12]. W ostatnich latach lokale w budynkach wielorodzinnych coraz częściej są wyposażane w indywidualne ciepłomierze. Ponadto w wyniku popularyzacji systemów smart home, właściciele domów i mieszkań decydują się na wybór termostatów sterowanych elektronicznie. Dzięki zastosowaniu przystępnych cenowo komunikacji KNX lub z-wave [13, 14] i centrali smart home, istnieje możliwość zautomatyzowania wielu urządzeń i sterowników, poczynając od oświetlenia, przez sprzętyAGD, rolety okienne czy termostaty. Zaprogramowanie zegarowego czasu pracy urządzeń, dzięki aplikacji w telefonie komórkowym, umożliwia zmniejszenie zużycia energii. W przypadku termostatów możliwe jest zaprogramowanie temperatury, jaka ma być utrzymywana w pomieszczeniach. W artykule przedstawiono zastosowanie zegarowego sterowania termostatami w budynku wielorodzinnym w Gdańsku, podłączonym do sieci ciepłowniczej. Do wyznaczenia oszczędności finansowych wykorzystano aktualną w 2018 r. taryfę za ciepło. Założono, że budynek spełnia wymagania na 2017 r. ok[...]

 Strona 1