Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Fejfer"

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego przejść instalacyjnych DOI:10.15199/33.2018.06.15


  Przepusty instalacyjne są tomiejsca przejścia elementówinstalacji pomiędzy strefami pożarowymi przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Początki zapisów prawnych dotyczących przepustów instalacyjnych sięgają 1966 r. i aktu prawnego [19], w którym w § 77 czytamy: Przy przeprowadzaniu przewodów przez zagrody przeciwpożarowe w pomieszczeniach I i II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego przebicia przegród powinny być szczelnie wypełnione zaprawą lub innymi materiałami uszczelniającymi niepalnymi. Sprawa z dzisiejszej perspektywywydaje się być prosta - wszystkie przejścia instalacyjne musiały być wypełnionemateriałemniepalnym. Na przestrzeni lat warunki techniczne uległywielu zmianom, aż dowersji obecnie obowiązującej [11], a branża biernej ochrony przeciwpożarowej znacznie się rozwinęła. Wprowadzono wiele rodzajów zabezpieczeń przepustów instalacyjnych - od mas, przez kołnierze, opaski itp., umożliwiających uszczelnienie w zasadzie każdego przejścia instalacyjnego [14, 16]. Rozwój technologii to równieżwiększewymagania w zakresie poprawności jej stosowania, w tymodpowiedniego, zgodnego ze sztuką budowlaną i instrukcjami producentów, zabezpieczenia ogniochronnego pomiesz- [...]

 Strona 1