Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Sokołowski"

Renowacja Domu Wdowiego w Żaganiu DOI:10.15199/33.2018.03.14


  Zasoby dziedzictwa budowlanego w Polsce stanowią istotny potencjał zrównoważonego rozwoju [1]. Projekty rehabilitacji i rewitalizacji dawnej substancji budowlanej mogą dobrze służyć zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa, oferując nowe potrzebne funkcje. Konstrukcje starych budowli przemysłowych, w odróżnieniu od współczesnych obiektów produkcyjnych, wykonywano z trwałych materiałów. W związku z tym można je wykorzystać i użytkować, wkomponowując jako elementy obiektów współczesnych [2]. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło korzystanie z funduszy unijnych, które można wykorzystywać również do remontów i renowacji obiektów zabytkowych. Stąd coraz więcej jest realizowanych tego typu inwestycji w przypadku obiektów przemysłowych [3], użyteczności publicznej [4], aż do obiektów pałacowych [5]. W związku z tym, iż mamy do czynienia z obiektami historycznymi, w wielu przypadkach ich stan techniczny jest zły. Nawet gdy planujemy realizacje nowych inwestycji w sąsiedztwie, trzeba pamiętać o zabezpieczeniu, wzmocnieniu lub naprawie takiego obiektu. Niewykonanie tych prac może prowadzić do uszkodzenia i awarii obiektów historycznych [6]. Zabytek, który ze względu na swoją historię jest ważną atrakcją turystyczną regionu lub obiektem kultu religijnego, warto zachować w stanie niezmienionym, a więc remontować metodami uznanymi za odpowiednie do zachowania charakteru budynku. Należy pamiętać, żeby prace naprawczo-rewitalizacyjne zostały wykonane z zastosowaniem trwałych ma[...]

 Strona 1