Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta A. Prusiel"

Analiza naprężeń termicznych w żelbetowych ścianach silosów na zboże DOI:10.15199/33.2015.09.17


  W artykule przedstawionowyniki analizy naprężeń w żelbetowych ścianach cylindrycznych silosów na zboże wywołanych dobowym spadkiem temperatury otoczenia w okresie zimowym. Sformułowano model obliczeniowy silosu wolno stojącego (wujęciuMES) przy założeniuwspółpracy konstrukcji ściany i ośrodka ziarnistego.Komorę silosu obciążono symetrycznym parciem ośrodka sypkiego (typu pszenica) i nieliniowym rozkładem spadku temperatury na powierzchni komory i grubości ściany, wyznaczonymmetodą różnic skończonych (MRS).Na podstawie analizy numerycznej (MES) naprężeń termicznych w żelbetowej ścianie silosu określono niekorzystne efekty sprzężenia obciążenia statycznego i termicznego w silosach na zboże. Słowa kluczowe: silos, naprężenia termiczne, żelbetowa ściana.Wżelbetowych silosach na zboże, w fazie składowania pod wpływem dobowych spadków temperatury otoczenia, występują dodatkowe naprężenia termiczne w ścianie komory [1, 2]. Powodują one rozciąganie żelbetowej ściany połączone ze zginaniem. Badania przeprowadzone przez zespół badawczy Politechniki Białostockiej na eksploatowanej baterii silosów na zboże w PZZ w Białymstoku wykazały przyrost rozciągających naprężeń termicznych w zbrojeniu wynoszący ok. kilkunastu MPa, w strefie silnej insolacji [2]. Rozciągające naprężenia termiczne w ścianie silosu są wynikieminterakcji ściany powłoki i ośrodka sypkiego.Wkomorzewypełnionej zbożem, spadek temperatury otoczenia powoduje skrócenie obwodu powłoki, które ograniczone jest podatnością składowanego materiału ziarnisteg[...]

Wyznaczanie parametrów kanału przepływu w silosach przy niecentrycznym opróżnianiu DOI:10.15199/33.2016.05.51


  Podczas opróżniania silosów występują dwa podstawowe rodzaje przepływu ośrodka sypkiego: masowy i rdzeniowy [5]. Przepływ masowy jest korzystny ze względów eksploatacyjnych (brak martwych stref), jednak wiąże się z dużymi kosztami budowy silosu. Podczas przepływu rdzeniowego, który dzieli się na kanałowy i mieszany, gdy mimośród opróżniania e0 przekracza wartość krytyczną e0, cr = 0,25dc (dc - średnica wewnętrzna silosu), obciążenia w silosie rozkładają się niesymetrycznie [1, 3]. Jest to przypadek dużegomimośrodu, dla którego Eurokod [5] podaje dokładną procedurę wyznaczania parcia na ścianę, przy czym istotne jest, do jakiej klasy oceny oddziaływań zalicza się silos. Jeśli silos opróżnia się na dużym mimośrodzie i masa składowanego materiału jestwiększa niż 1000 t, to należy go zakwalifikować do klasyAAC3. Klasy oceny oddziaływań uwzględniają stopień niepewności w stosunku do dokładnego określenia wartości obciążeń.WPolskiejNormie dotyczącej żelbetowych silosów [4] nie było takiej klasyfikacji, a zakres normy był ograniczony do projektowania silosów opróżnianych na małym mimośrodzie (e0 ≤ 0,25dc). Rozkład parcia materiału sypkiego w komorze silosu klasy AAC3 przy opróżnianiu na dużym mimośrodzie Wsilosach opróżnianych na dużym mimośrodz[...]

Obciążenia termiczne w eksploatowanym żelbetowym kominie przemysłowym DOI:10.15199/33.2018.04.23


  Obciążenie temperaturą żelbetowego trzonu komina przemysłowego to główne obciążenie oprócz oddziaływania wiatru, które dominuje w konstrukcjach wysokich [3]. Związane jest ze zmianą temperatury otoczenia i temperaturą odprowadzanych spalin. Ilość i temperatura spalin, ich skład chemiczny i wilgotność, a także wymagania ochrony środowiska [5], mają istotny wpływ na wysokość, przekrój poprzeczny i rozwiązanie konstrukcyjne komina [4]. Korzystne dla środowiska odsiarczanie spalin ma bardzo negatywny wpływ na trwałość żelbetowej konstrukcji komina, szczególnie wtedy, gdywtrzonie nośnym pojawią się rysy, np. od temperatury. Instalacje odsiarczania spalin, szczególnie metodą mokrą, powodują obniżenie temperatury i zwiększeniewilgotności, a w konsekwencji intensywną kondensację spalin [2]. Obecnie buduje się kominy wieloprzewodowe z zachowaniem przestrzeni wentylowanej między przewodami spalinowymi a żelbetowym trzonem nośnym. Charakterystyka komina [...]

 Strona 1