Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał G. Rogowski"

Obciążenia termiczne w eksploatowanym żelbetowym kominie przemysłowym DOI:10.15199/33.2018.04.23


  Obciążenie temperaturą żelbetowego trzonu komina przemysłowego to główne obciążenie oprócz oddziaływania wiatru, które dominuje w konstrukcjach wysokich [3]. Związane jest ze zmianą temperatury otoczenia i temperaturą odprowadzanych spalin. Ilość i temperatura spalin, ich skład chemiczny i wilgotność, a także wymagania ochrony środowiska [5], mają istotny wpływ na wysokość, przekrój poprzeczny i rozwiązanie konstrukcyjne komina [4]. Korzystne dla środowiska odsiarczanie spalin ma bardzo negatywny wpływ na trwałość żelbetowej konstrukcji komina, szczególnie wtedy, gdywtrzonie nośnym pojawią się rysy, np. od temperatury. Instalacje odsiarczania spalin, szczególnie metodą mokrą, powodują obniżenie temperatury i zwiększeniewilgotności, a w konsekwencji intensywną kondensację spalin [2]. Obecnie buduje się kominy wieloprzewodowe z zachowaniem przestrzeni wentylowanej między przewodami spalinowymi a żelbetowym trzonem nośnym. Charakterystyka komina [...]

 Strona 1