Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Straszak"

Lekka obudowa nowych obiektów energetycznych klasy 1000 MW DOI:10.15199/33.2018.04.32


  Kotłownia stanowi jeden z najważniejszych obiektów budynku głównego nowoczesnej elektrowni węglowej klasy 1000 MW. W związku z umieszczeniem w niej kotła przepływowego o parametrach nadkrytycznych wraz z kanałami spalin i powietrza, rurociągami okołokotłowymi i układem odazotowania spalin, osiąga wysokość rzędu 130 m. Ze względu na etap montażu instalacji technologicznych oraz pomocniczych kotła i jego późniejszą pracę musi mieć szczelną obudowę zapewniającą utrzymanie odpowiednich warunków wewnątrz, zapobiegającą oddziaływaniu hałasu na otoczenie zewnętrzne, a w przypadku eksplozji zabezpieczającą konstrukcję stalową [1]. Sprawdzonym rozwiązaniem technicznym budowy ścian jest lekka obudowa z płyt warstwowych wypełnionych skalną wełnąmineralną. Natomiast jako pokrycie dachowe stosuje się stalową blachę trapezową z wełnąmineralną zabezpieczoną dwiema warstwami papy zgrzewalnej. W zależności od przyjętej koncepcji powierzchnia lekkiej obudowy kotłowni może mieć od 27 tys. m2 do nawet 40 tys. m2, co wymaga wyprodukowania, dostarczenia i zamontowania ok. 1500 Mg obudowy ścian [2] i dachów. Projektowanie, realizacja produkcji, dostaw i montażu jest więc ogromnym przedsięwzięciem logistycznym, które należy realnie zaplanować z uwzględnieniemwarunków panujących na budowie. Planowanie realizacji Planmontażu obudowy powinien uwzględniać odpowiednią technologię budowy oraz rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym, w tym przede wszystkim kształt budynku, wysokość, dostęp do poszczególnych ś[...]

 Strona 1