Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Avvocato Giovanni Ferretti"

RODO - nowe fundamenty ochrony danych osobowych DOI:10.15199/33.2018.04.49


  25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, które będziemiało bezpośrednie zastosowanie we wszystkich krajach UE już od 25 maja 2018 r. Oznacza to, iż każdy podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych, w tymrównież prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, będzie zobowiązany do stosowania przepisów RODO. W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO każdy przedsiębiorca, bez względu na liczbę zatrudnianych osób, powinien opracować i wdrożyć odpowiednie środki organizacyjne i techniczne oraz procedury zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym metody regularnego testowania i oceny skuteczności zastosowanych środków i wdrożonych procedur. Nowe obowiązki to poważne wyzwanie, ze względu na brak gotowych rozwiązań. RODO nie wskazuje bowiem, jakie dokumenty i procedury należy wdrożyć, aby nie doszło do nieprawidłowości podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z prawem i rzetelne. Aby zrealizować te dwa istotne cele, ustanowiono wiele zasad, które stanowią swego rodzaju wytyczne dla administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe. Najważniejsze zasady, to celowość, przejrzystość, rozliczalność, integralność i poufność (tabela). Istotne jest, aby administ[...]

 Strona 1